Gymnasieelever får kræftforskning på skemaet

​Forskere fra Københavns Universitet og Herlev og Gentofte Hospital er gået sammen med lærere fra Roskilde Gymnasium om at udvikle nyt undervisningsmateriale om dataanalyse, kræft og præcisionsmedicin. Øvelserne skal give de unge mod på at beskæftige sig med bioteknologi og statistik.

Vent...


I databasen cBioPortal, kan eleverne søge i genetiske datasæt fra store kræftstudier fra hele verden


- Det er både en enormt vigtig og spændende opgave at være med til at skærpe elevernes interesse for arbejdet med personlig medicin, fortæller klinisk professor Estrid Høgdall fra Afdeling for Patologi på Herlev og Gentofte Hospital.

Estrid Høgdall er med i projektgruppen, der har arbejdet med det nye undervisningsmateriale til gymnasieelever, som Biotech Research & Innovation Centre (BRIC) på Københavns Universitet netop har lanceret. Materialet tager udgangspunkt i store, virkelige datasæt for kræft og kan bruges i fagene matematik og bioteknologi, begge på A-niveau. Materialet er udviklet via et tæt samarbejde mellem BRIC, forskere fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Patologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital og gymnasielærere fra Roskilde Gymnasium.

- Vi vil gerne inspirere eleverne i bioteknologi og matematik og give dem et indtryk af, hvor spændende og komplekst feltet dataanalyse og kræft er, og hvor mange fagområder der er i spil. Derfor er det vigtigt, at fagfolk fra både universitet, hospital og gymnasium har været med i udviklingen. Materialet har allerede været testet på to skoler, og her har eleverne taget godt imod det, siger Anne Rahbek-Damm, der er projektleder for undervisningsmaterialet på BRIC.

Viser eleverne vejen

Fra Herlev og Gentofte Hospital har professor Estrid Høgdall og molekylærbiolog Douglas Oliveira bidraget med opgaver og materialeudarbejdelsen, der er så virkelighedstro som muligt. Opgaverne består bl.a. i at finde relevante mønstre i enorme datasæt med genetiske oplysninger

- Man kan håbe på at gymnasielever, som følger disse fag bliver interesseret i at arbejde indenfor sundhed og måske vil vælge en sundhedsuddannelse når de skal videre med en uddannelse. Og jeg mener, det er en vigtig opgave at forberede eleverne så tidligt som muligt på den vej udviklingen går inden for personlig medicin. På den måde er vi som hospital også med til at udvikle de studerende og samtidig bidrage til viden om nuværende og kommende muligheder, forklarer Estrid Høgdall.

Hun fortæller, at flere elever allerede har henvendt sig for at besøge afdelingen og planlægge mulige rammer for deres kommende afsluttende opgave.

Engagerede elever

Det nye materiale består af en e-bog, som lærere kan bruge i et tværfagligt undervisningsforløb, som kombinerer matematik og bioteknologi. E-bogen indeholder baggrundsmateriale om kræftbiologi, præcisionsmedicin og statistik og en række øvelser, hvor eleverne skal arbejde med online værktøjet cBioPortal. Der er også forslag til supplerende læsestof, praktiske øvelser og forslag til studieretningsprojekter inden for emnet.

Materialet tager udgangspunkt i det gratis onlineværktøj cBioPortal, som er udviklet af kræftforskere i USA. Her kan man søge i anonymiserede patientdata fra store kræftstudier fra hele verden. Med afsæt i baggrundsmaterialet skal eleverne forsøge at finde tendenser og sammenhænge mellem for eksempel genetiske mutationer og behandlingsformer. Og eleverne får stort udbytte, mener lærerne, der har været med til at udvikle materialet.

- Vi kan se, at vores elever bliver mere motiverede af, at det er autentiske data fra patienter og ikke noget, der er ikke konstrueret til undervisningen, siger Bjarke Hansen, lektor på Roskilde Gymnasium.

- Eleverne engagerer sig i langt højere grad, når de direkte kan se, hvordan den faglige viden kan sættes i spil af eksperter på universitet og hospital, supplerer Ida Thingstrup, lektor på Roskilde Gymnasium.

Gratis kurser

Materialet er gratis, og over de næste 3 år vil projektgruppen udbyde workshops, hvor undervisere kan blive introduceret til materialet og emnet dataanalyse og kræft. På BRIC forventer man stor interesse fra gymnasierne:

- Materialet udspringer af et kursus for gymnasielærerne, som vi udbød i 2018. Her oplevede vi meget stor tilstrømning og måtte udvide flere gange. Derfor søgte vi penge om at udvide forløbet til et større, mere omfattende undervisningsmateriale. Og heldigvis valgte Novo Nordisk Fonden at støtte projektet med 1,2 millioner kroner, fortæller Anne Rahbek-Damm.

Målet er at materialet bliver brugt på 40-50 gymnasier over hele landet i løbet af de næste 3 år.

Se hele materialet på hjemmesiden Dataanalyse og Kræft.

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor