Gentofte Hospital er nu akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel

​Gentofte Hospital er d. 15. april 2015 formelt blevet akkrediteret. Det sker som resultat af surveyorbesøget i uge 11, hvor 4 surveyore nøje gennemgik hospitalets vejledninger og retningslinjer i praksis - og havde svært ved at finde noget at sætte fingrene på i deres 4 dage lange gennemgang. Ud over at hospitalet igen har fået akkrediteringsstemplet, er stoltheden derfor denne gang ekstra stor: der er nemlig ikke fundet grund til genbesøg, hvilket ellers er normal praksis, når der skal tjekkes, om fejl og mangler er blevet rettet op. 

Allerede ved tilbagemeldingen d. 12. marts stod det klart at surveyorteamet var positive om deres oplevelser på afdelingerne, og rosen ville næsten ingen ende tage, da ledende surveyor Marie Bohn Hamming dengang opsummerede teamets oplevelser over for cirka 100 fremmødte medarbejdere ved det afsluttende møde. 

”Den patientoplevede kvalitet er helt i top. Vi har allevegne oplevet et meget engageret og deltagende personale, som er klar til at bistå hinanden omkring opgaverne med patienterne,” sagde Marie Bohn Hamming. 

Hun fremhævede især hospitalets arbejde med at sikre kvaliteten. ”Kvalitet og ledelse går hånd i hånd, der er kort vej mellem top og bund, og beslutningsprocesserne er gennemsigtige. Personalet udviser ærlighed over for opgaven. I lever op til jeres motto fra skærmene på afdelingerne om at gøre det enkelt, gøre det rigtigt og frem for alt at gøre det.” 

Teamet bemærkede også hospitalets smukke rammer. ”I tænker kvaliteten ind i alt – græsplæner, træer, bygninger – og maden smager så dejligt. Huset fremstår åbent og indbydende, og I passer godt på det. Man samler også papir op fra gulvet, selv om det ikke lige er ens afdeling,” sagde hun. 
Teamet havde kun fundet to ikke-patientkritiske indikatorer ud af sammenlagt 460 indikatorer, som hospitalet kan arbejde videre med, hvilket blev omtalt som et meget flot resultat. 

På baggrund af rapporten, som blev sendt til det uafhængige akkrediteringsnævn, er akkrediteringen nu formelt på plads og hospitalets ledelse og medarbejdere kan føle sig både glade og stolte over det gode resultat.

Redaktør