Vigtig information om coronavirus

Om mundbind, besøg, aflysning og symptomer.

Ingen adgang, hvis du har symptomer

Gå IKKE ind på hospitalet, hvis du føler dig syg – og fx har ondt i halsen, muskelsmerter, tør hoste og feber. Du skal have været uden symptomer i 48 timer.

Udskydelse af planlagte behandlinger

På grund af coronavirus bliver der i øjeblikket indlagt flere patienter end normalt. Fra den 21. december 2020 til og med 24. januar 2021 har hospitalerne derfor være nødt til at udskyde de fleste planlagte kontroller, behandlinger og operationer.

Antallet indlagte med COVID-19 er nu faldende. Fra den 25. januar 2021 er hospitalerne derfor, i det omfang det er muligt, begyndt at genoptage planlagte kontroller, behandlinger og operationer, som indtil nu har været udskudt. Der vil dog fortsat være patienter, som kommer til at vente længere tid end normalt. Udskydelse af udredning og behandling sker ud fra en lægefaglig vurdering af hvilke patienter, der bedst kan tåle at vente. 

Du får direkte besked, hvis din tid er udskudt

Ring ikke til afdelingen for at høre, om din tid er udskudt. Hvis din tid bliver udskudt, vil du få direkte besked. Hold øje med din e-boks eller MinSP. 

Hvis du ikke har fået besked om udskydelse, skal du møde som planlagt.

Hvis du er syg og har brug for at tale med din læge

Undersøgelser og behandlinger for akutte og livstruende sygdomme fortsætter som normalt. Kontakt din læge, hvis du er syg, eller har symptomer, som kan være tegn på sygdom. Det kan være vigtigt for dit forløb.

Besøg på hospitalet

På de fleste hospitaler må patienterne igen frit modtage besøg. 

Der kan dog være særlige regler på nogle afdelinger. Spørg personalet på forhånd i din eller din pårørendes afdeling, hvis du er i tvivl.

Særligt for Herlev Hospital og Hvidovre Hospital

 
Bemærk dog, at der stadig er restriktioner ved besøg på Herlev Hospital og Hvidovre Hospital:
 
 • Patienter må kun ledsages og få besøg af én fast pårørende.

 • Som pårørende må du kun gå ind på hospitalet, hvis du er den FASTE nærmeste pårørende til en patient. Hvis du møder op som besøgende og ikke er den faste besøgende, kan du blive afvist.

 • Begrænsningen gælder ikke for kritisk syge patienter og for patienter, der kan modtage besøg på udearealer. 

 • Hvis du ledsager eller besøger en patient, opfordrer vi dig til at blive testet for coronavis inden dit besøg. Hvis du besøger patienten regelmæssigt, vil det være godt også at blive testet regelmæssigt. Typen af test er ikke vigtig – det vigtigste er, at du bliver testet. Test før besøg er et ikke et krav, men vi appellerer til, at du hjælper os med at passe på patienter og personale

 • Kontakt den relevante afdeling, hvis du er i tvivl.

 • Restriktionerne gælder i første omgang indtil den 13. maj 2021. 

Brug mundbind og hold afstand

Besøgende og indlagte 

Besøgende skal gå direkte til patientens sengestue for at minimere kontakten med andre.

Alle besøgende på hospitalet skal bruge mundbind alle steder indendørs. På alle afdelinger, ambulatorier mv. er engangsmundbind et krav, her må man ikke bruge stofmundbind.

Bemærk: Besøgende kan blive afvist, hvis de ikke bærer mundbind.

Hvis du er indlagt, opfordres du til at bruge engangsmundbind, når du forlader dig sengestue.

Undtagelser:

 • Mundbind er valgfrit for børn under 12 år
 • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind
 • Mundbindet skal fjernes, hvis du får svære gener og ubehag, som fx vejtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser
 • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise, drikke eller indtage medicin – eller ved samtale med personer, der mundaflæser m.v.
 • Patienten eller besøgende, der slet ikke kan tåle at bruge engangsmundbind, kan bruge heldækkende ansigtsvisir.

Husk hygiejne og at holde afstand

Det er stadigvæk vigtigt at bruge håndsprit og holde 2 meters afstand alle steder, hvor det er muligt. Mundbind er et supplement til kravet om at holde afstand. 

Når du er på besøg

Du skal overholde disse regler, når du er på hospitalet:

 • Brug mundbind på fællesarealer - valgfrit for børn under 12 år.
 • Brug engangsmundbund på alle afdelinger
 • Brug håndsprit, når du ankommer, og når du forlader hospitalet
 • Bevæg dig mindst muligt rundt på hospitalet – gå direkte til den relevante afdeling 
 • Hold 2 meters afstand til andre
 • I venteområder skal du holde mindst 1 meters afstand til andre.
 • Følg alle instrukser fra personalet og på plakater.

Til patienter/borgere med symptomer på coronavirus

 • Hvis du har problemer med vejrtrækning, forværring af symptomer eller er syg over flere dage, skal du ringe til egen læge (eller 1813, hvis det er uden for din egen læges åbningstid).

  Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre. 
 • Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.

 • Har du en tid på hospitalet, skal du ringe til afdelingen og få en ny tid.

Hotline

Har du generelle spørgsmål om coronavirus, skal du ringe til myndighedernes fælles hotline, der har åben fra 06:00 til 24:00. Telefonnummer: 70 20 02 33

Du kan også søge information om coronavirus på coronasmitte.dk

Redaktør