Forskning i immunterapiens bivirkninger intensiveres

​Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT) har modtaget en bevilling på 16.5 mio. kr. af finanslovsmidlerne. Pengene skal bl.a. gå til at styrke forskning i langtids- og senfølger ved immunterapi, som forventes at give langt flere kræftoverlevere.

Vent...

​Immunterapi er et hastigt voksende felt indenfor kræftbehandlingen. Immunsystemets evne til at genkende og dræbe kræftceller har på få år givet et stort gennembrud i behandlingen af kræft, og de nye muligheder for behandling betyder, at man fremover kan forvente, at langt flere med kræft - også med spredning af kræft - bliver kræftoverlevere.

De mange nye former for immunterapi, som godkendes i hastigt tempo, øger behovet for både at opsamle viden på tværs af landet og for at sætte fokus på bivirkninger. Og det er det, som de 16.5 mio. kr., bevilliget af finanslovsmidlerne, skal understøtte.

- Tildelingen er overordentlig betydningsfuld og understøtter, at CCIT bliver et nationalt bærende forsknings- og videnscenter indenfor cancer immunterapi med projekter, som kommer 360 grader rundt om emnet på baggrund af viden fra hele landet, siger professor Inge Marie Svane, som står i spidsen for CCIT og fortsætter:

- Den hurtige implementering af nye immunterapier har efterladt lægerne med presserende spørgsmål og udfordringer i forhold til bivirkninger og resistens over for immunterapi. Den overordnede ambition for CCIT's nationale initiativ, som støttes med denne bevilling, er at omsætte udfordringerne til evidensbaserede kliniske løsninger.

Immunterapi er et så markant gennembrud i kræftbehandlingen, at det vil medføre ændring i behandlingsstrategierne for de fleste, hvis ikke alle, kræftformer henover de næste år. I en kommentar til bevillingen siger vicedirektør Steen Werner Hansen, Herlev og Gentofte Hospital:

 - Det er glædeligt, at CCIT med bevillingen får et godt fundament for videre forskning, så patienterne kan få den bedste og mest effektive behandling, også når det drejer sig om bivirkninger.  

 Det skal midlerne gå til:

- kliniske forsøg til udvikling af evidensbaseret bivirkningshåndtering

-  indsamling af fase 4 real-life data om bivirkninger og effekt af immunterapi via etablering af nationale databaser

- afdækning af biomarkører til at guide individualiseret behandling

- afsøgning af nye typer af immunterapi til patienter, der ikke har gavn af nuværende tilbud, samt forsøg med at øge immunaktivering under immunterapi ved brug af struktureret fysisk motion.

->Immunterapi bygger på at udnytte immunsystemet evne til at genkende og dræbe cancerceller.

->CCIT er en forskningsenhed under Afdeling for Blodsygdomme på Herlev og Gentofte Hospital.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor