Ny professor vil have tidligere identifikation af risikofaktorer for kendte kroniske sygdomme

​Ny professor vil opnå tidligere identifikation af risikofaktorer for kendte kroniske sygdomme, så man kan forebygge, inden de opstår.​​

Vent...

Shoaib Afzal, overlæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling, tiltræder den 1. februar som professor i klinisk epidemiologi ved Københavns Universitet. Her er forhåbningen at bidrage til en tidligere opsporing af kroniske sygdomme, som kan føre til oplysende og forebyggende tiltag.

-​ Det var en fantastisk følelse at få nyheden om professoratet, og jeg ser det som en stor anerkendelse af det arbejde, jeg har lavet. Det er rart, at andre også finder min forskning interessant, og det giver mig en bekræftelse i, at min forskning skaber værdi, fortæller Shoaib Afzal.

Siden 2016 har Shoaib forsket i kroniske sygdomme med sæ​rligt fokus på kardiovaskulære- og lungesygdomme, som er blandt de sygdomme, der bidrager mest til dødeligheden på verdensplan. 

- Kroniske sygdomme er svære at færdigbehandle, når først de har udviklet sig. Min forskning fokuserer på epidemiologien af kroniske sygdomme i den almene befolkning, og jeg håber, at vi med epidemiologisk forskning kan identificere risikofaktorer for udvikling og progression af flere kroniske sygdomme, så vi bedre kan forebygge og behandle sygdommene.

Udvikling af nye undersøgelsesmetoder

Shoaib har altid haft en stor interesse for tal og selve metode-delen af forskning, og derfor valgte han også epidemiologisk forskning, der har et stort fokus på netop undersøgelsesmetoderne. 

- På Klinisk Biokemisk Afdeling bruger vi både traditionelle undersøgelsesdesign, men også nye og meget avancerede epidemiologiske teknikker f.eks. kausale metoder i vores forskning. Vi håber, at vi på sigt kan bruge epidemiologi til at sige noget om årsagssammenhænge, så vi kan udpege personer med øget risiko for at udvikle specifikke kroniske sygdomme, hvilket traditionelt set har været meget svært.

Lungesygdomme på landkortet

Ekspertisen i undersøgelsesmetoder har gjort, at Shoaib har været involveret i mange undersøgelser af forskellige kroniske sygdomme, men det er særligt lungesygdomme, der optager ham for tiden.

- Det er efterhånden den tredje hyppigste dødsårsag på verdensplan, og der er desværre også rigtig mange, der dør af det i Danmark. Vi har i Danmark haft stor succes med forskning i kardiovaskulære sygdomme, men det er ikke for alvor smittet af på lungesygdomme som f.eks. KOL, så det er et område, jeg gerne vil være med til at drive videre.

Det arbejde startede allerede med lanceringen af Herlev/Østerbro-undersøgelsen​ i 2003, der udspringer af Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev. Undersøgelsen har som hovedformål at følge udviklingen i hjerte-kar-sygdomme, men her indsamler man også data på bl.a. lungefunktion, som kan bruges til forskning i lungesygdomme.

Endnu stærkere infrastruktur i epidemiologisk forskning

Som nyudnævnt professor er det netop en ambition, at den epidemiologiske forskning undersøger for flere ting i ét studie.​

- Den epidemiologiske forskning er på vej et sted hen, hvor man gerne vil have flere typer af evidens ind i det samme studie. Min ambition er at bygge en infrastruktur op på afdelingen, hvor vi anvender flere forskellige studier, når vi undersøger et emne. Det kan f.eks. være data fra vores egen Herlev/Østerbro-undersøgelsen kombineret med nationale registre og genetiske studier på verdensplan, så vi – hver gang vi laver en undersøgelse – kan kigge på flere vinkler i den samme undersøgelse. Vi har stolte traditioner for epidemiologisk forskning, og min forhåbning er, at vi med en styrket infrastruktur kan forblive på et højt internationalt niveau.


Udbrede epidemiologisk forskning

Som professor føler Shoaib også et ansvar over for de yngre forskere, og han sætter en ære i at dele sin viden.

- Jeg vil gerne give videre til den næste generation af forskere, og det er en vigtig opgave for mig. Jeg lægger meget af min arbejdstid ind i at uddanne vores yngre forskere. Det er generelt noget, vi har stort fokus på i afdelingen, hvor vi forsøger at opkvalificere alle trin i forskningen. Det gælder alt fra udvælgelse af undersøgelsesfelt til den gode formidling, når forskning skal publiceres.

Også cheflæge på Klinisk Biokemisk Afdeling K Pia Kamstrup er begejstret for, at Shoaib Afzal har modtaget et professorat.

- Klinisk Biokemisk afdeling modtog med stor glæde nyheden om, at overlæge Shoaib Afzal nu tiltræder som professor. Med professoratet i Klinisk Biokemi med særligt fokus på den kliniske epidemiologi understøttes mulighederne for, at ny viden kan høstes bl.a. fra den store befolkningsundersøgelse Herlev-Østerbroundersøgelsen, der udgår fra afdelingen. Shoaibs stærke forskningskompetencer og særlige ekspertise indenfor analyse af omfattende kliniske databaser har potentialet til at promovere præcisionsmedicin og forebyggelse af kroniske sygdomme, herunder hjertekar- og lungesygdomme, til gavn for fremtidige patienter og samfundet som helhed. 

​​

Fakta:​

  • 46 år
  • Speciallæge i Klinisk Biokemi
  • Udannet på KU som læge, ph.d., dr. med.
  • Er gift og har 3 børn.
  • Dataansvarlig for Herlev-Østerbroundersøgelsen og medlem af IKM-rådet i Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor