Lægen, der vil skære mindre, er ny professor i brystkirurgi

​Overlæge Tove Filtenborg Tvedskov, Herlev og Gentofte Hospital, er 1. februar tiltrådt som professor. Hendes fokus på mere skånsomme operationer til brystkræftpatienter har bidraget til et paradigmeskift inden for brystkirurgi.

Vent...

For 30 år siden fik stort set alle brystkræftpatienter fjernet deres lymfeknuder i armhulen, når de blev opereret. For 20 år siden var det antal reduceret til halvdelen grundet indførelsen af en ny procedure. Nu viser de seneste tal fra Danmark at det kun er hver syvende kvinde, der får foretaget en aksilrømning, som indgrebet hedder. Et indgreb, der hos mange kvinder har givet senfølger, som kroniske smerter, lymfødem eller føleforstyrrelser.

- Mit håb er, at vi slet ikke skal lave aksilrømninng af brystkræftpatienter i fremtiden, siger Tove Filtenborg Tvedskov. Hun er nyslået professor i brystkirurgi på Københavns Universitet og overlæge på Herlev og Gentofte Hospital, én af Europas største afdelinger for brystkirurgi.

Den store reduktion i antallet af kvinder, der gennemgår operationen, er ikke noget Tove Filtenborg Tvedskov alene kan tage æren for. Men hun og hendes forskning har det seneste årti været en del af den de-eskalering af kirurgien, der i stigende grad kommer kvinderne til gavn.

- Der er sket et paradigmeskift. Når vi ved, at mange kvinder – omkring halvdelen – får senfølger af aksilrømningen, så skal vi, i det omfang det er forsvarligt, minimere det kirurgiske indgreb. Vi skal simpelthen operere mindre for at skåne patienterne.

Baggrunden for at det kan lade sig gøre at operere mindre er bl.a., at forbehandlingen med kemoterapi hos kollegerne på Afdeling for Kræftbehandling er blevet bedre. På samme måde kan genetiske analyser nu i højere grad bruges til at vurdere risikoen for tilbagefald, hvilket også mindsker behovet for kirurgi.

- Alt i alt betyder det, at vi har vi fået mulighed for at fjerne mindre. Her går vi med livrem og seler så vi ikke fjerner så lidt, at det går ud over patienternes prognose, men de kirurgiske behandlinger kan blive lavet mere skånsomt fordi samarbejdet med den medicinske behandling, men også billediagnostik, er blevet meget mere tværgående, forklarer Tove Filtenborg Tvedskov.

Derfor er mere forskning og et tættere samarbejde også nøglen til at gøre det endnu bedre.

- Professoratet giver mere tid til forskning, og det ligger mig meget på sinde, at forskningen hurtigt kommer ud og leve blandt patienterne. Desuden har jeg en ambition om at etablere forskningsfællesskaber på tværs af specialer, fordi patienterne konstant går på kryds og tværs. Vi gør det allerede med f.eks. plastikkirurgerne, men jeg ser gerne endnu mere fælles samarbejde omkring patienten, siger hun.

Tove Filtenborg Tvedskov er ikke den første professor på Afdeling for Brystkirurgi på Herlev og Gentofte Hospital. Overlæge Niels Kromann har som professor bygget en forskningsgruppe op på området, og kortlagt konsekvenser af aksilrømning, så Tove Tvedskovs udnævnelse er en naturlig forlængelse af det store, forudgående arbejde. Og så er det med til at understrege den vigtige rolle afdelingen spiller, også på den internationale scene.

- Vi ser rigtig mange patienter og derfor er vi også en vigtig spiller internationalt, fordi vi bidrager med mange patienter og ekspertise til studier. De internationale studier, vi har deltaget i, der er vi dem, der bidrager med flest patienter, så vi er en stor spiller. Man fornemmer, at de gerne vil have Herlev og Gentofte med når de laver noget i den store verden, så også af den grund, er det vigtigt at bibeholde et professorat på så stort et forskningsområde.

 

Om Tove Filtenborg Tvedskov

Overlæge på Afdeling for Brystkirurgi, Herlev og Gentofte Hospital

 

Formand for Danish Breast Cancer Groups Kirurgiske Udvalg siden 2020, medlem af udvalget siden 2017. Medlem af DBCG's bestyrelse siden 2019.

​​ 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor