Kodeord: fravær – Vejleder hjælper unge patienter igennem uddannelsen

​I region Hovedstadens børne- og ungeafdelinger har man efter patienternes eget ønske valgt at ansætte en uddannelsesvejleder. Initiativ​​et har vist sig at være meget positivt for de unge, der får hjælp til at gennemføre en uddannelse med en kronisk sygdom.​

Vent...

​At finde balancen mellem at være ung og kronisk syg kan være svært og til tider opslidende. Uddannelsesvejleder Rasmus Forsberg Nielsen har siden marts arbejdet med at forbedre uddannelsesforholdene for patienter på regionens børne- og ungeafdelinger.

 - Min hovedopgave er at forhindre, at de unge falder fra deres uddannelser, og sikre dem den rette støtte og vejledning. Og så er det vigtigt at oplyse dem om deres rettigheder i forhold til deres uddannelse. Det gælder især unge med en kronisk sygdom.

 Som vejleder formår Rasmus Forsberg at bygge bro mellem de unge og deres uddannelsesinstitutioner. Han har også en del forældrekontakt, hvor han klæder dem på til at gå i dialog med eksempelvis skolen eller kommunen.​

Forståelse for sygdo​mmen

​​Projektet er iværksat efter et fælles ønske fra regionens Ungepaneler, der repræsenterer unge med alvorlige og kroniske sygdomme. Chefsygeplejerske på Herlev Hospital Sussie Bratbjerg Israelson fortæller, at de unge især er bekymret for deres høje fravær.

 - De unge savnede en direkte adgang til en uddannelsesvejleder. De manglede en vejleder til at hjælpe dem med at fastholde deres uddannelsesforløb til trods for højt fravær. Mange af de unge ved ikke hvordan eller om de overhovedet kan tage hånd om det. 

 Rasmus Forsberg Nielsen oplever også, at fraværet fylder meget hos de unge. Han mener, det kan være vanskeligt for nogle unge at fortælle skolen om deres sygdom. Ifølge ham er det nye tilbud derfor en fordel, da de unge kan snakke med en uddannelsesvejleder, som kender til deres situation.

 - Kontakten med de unge bliver lettere, når vejledningen rykker tættere på. Det er mindre komplekst for de unge at snakke om det, da der er en forståelse for deres sygdom.

Et vigtigt samarbejde   ​

Det tværfaglige samarbejde mellem Rasmus Forsberg Nielsen og sundhedspersonalet er en vigtig del af at skabe kontakten til patienterne.

 - Mit job afhænger af kommunikationen med det sundhedsfaglige personale. Jeg skal være synlig på afdelingerne, så de ved, jeg findes. Ofte kommer jeg i kontakt med de unge, fordi de udtrykker deres bekymring om fravær overfor en læge eller sygeplejerske. Derfra kommer jeg ind i billedet – fravær er mit kodeord.

 Udover det sundhedsfaglige personale samarbejder han også tæt med socialrådgivere i psykiatrien og på de pædiatriske afdelinger.

 Projektet har kun kørt i lidt over et halvt år, men der er allerede positiv respons fra de unge. Alle de adspurgte har svaret, at de er glade for den hjælp og støtte, de har fået. Og størstedelen svarer, at de efterfølgende har fået hjælp fra egen uddannelsesinstitution.

 Rasmus Forsberg Nielsen er glad for, at mange unge allerede er blevet tilbudt hans hjælp, men han understreger vigtigheden i, at man i endnu højere grad oplyser de unge om deres rettigheder på uddannelserne.

 - De unge er alle sammen klar over, at skolen må stille krav til dem, men de færreste ved, at de også må stille krav til skolen.

 Ifølge Rasmus Forsberg Nielsen er tilbuddet om adgangen til en uddannelsesvejleder på hospitalerne afgørende for, at de unge patienter får de bedste forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse. Projektet er tidsbegrænset, men både han og Sussie Bratbjerg Israelson håber, at det nuværende samarbejde med hovedstadens børne- og ungeafdelinger vil fortsætte efter 2024.

 - På Herlev Hospital har vi allerede haft stor glæde af vores samarbejde med Rasmus. Projektet er til gavn, både for patienterne og personalet. ​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor