Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal har run­det 10.000 ope­ra­tio­ner med ro­bot­kirur­gi

​I begyndelsen af marts udførte kirurger operation nr. 10.000 lavet med robotkirurgi på Herlev og Gentofte Hospital. Vi er det første hospital i Danmark, der runder den milepæl.

Vent...

Herlev og Gentofte Hospital var blandt de første, som indførte robotassisteret kirurgi i begyndelsen af 2008.
Hospitalet råder over tre robotter, som benyttes af tre forskellige afdelinger. Det drejer sig om Afdeling for Urinvejssygdomme, Afdeling for Mave-, Tarm-, og Leversygdomme samt Afdeling for Kvindesygdomme.

I alt laver afdelingerne omkring 900 operationer pr. år på de tre robotter, heraf er langt de fleste canceroperationer, som f.eks. fjernelse af blære eller prostata.

 

- Vi traf tidligt beslutningen om at vi her på afdelingen ville lave al vores avancerede cancerkirurgi med robot, så siden vi fik mulighed for at bruge robotterne i begyndelsen af 2009, har det været sådan. Og jeg er helt overbevist om at det er det rigtige både i forhold til patienter og personale, siger overlæge Gitte Lam, Afd. for Urinvejssygdomme. Hun laver især cystektomier, dvs. fjernelse af blæren, operationer, der kan vare fire timer, og som derfor kan være fysisk hårde.

 

- Her er robotkirurgien simpelthen mere skånsom, og giver en bedre ergonomi for kirurgen, så det ikke slider så meget på vores fysik, uddyber hun.

 

Minimal invasiv kirurgi

Robotkirurgi giver – i lighed med traditionel kikkertkirurgi – mulighed for at lave minimal invasiv kirurgi. Det vil sige, at man kan lave komplicerede indgreb uden at åbne bughulen, som man gør ved traditionel åben kirurgi. De minimalt invasive indgreb giver mindre blodtab, gør at patienten hurtigere kan mobiliseres efter operationen, og giver mulighed for kortere indlæggelsestid i forhold til den åbne kirurgi. Samtidig arbejder kirurgen ved brug af robotten med et 3-d-synsfelt og mere fleksible redskaber, som giver en endnu højere præcision i forhold til traditionel kikkertkirurgi.

 

- For mig at se er robotterne kommet for at blive. Og der kommer flere af dem i fremtiden, også i takt med at priserne på robotudstyret falder, vurderer overlæge Jan Viberg Jepsen.

Han er leder af robotcentret på Herlev og Gentofte Hospital og hans arbejde er delt mellem Afd. for Urinvejssygdomme og CAMES, Region Hovedstadens center for simulationsbaseret undervisning, træning, udvikling og forskning, hvor han leder den robotkirurgiske uddannelse i hovedstaden.

- Robotterne giver mulighed for at lave minimalt invasive indgreb på områder, hvor man ikke kan gøre det med traditionel kikkertkirurgi. Og når vi skal lære nye kirurger op, så giver robotterne bedre muligheder for simulation og standardisering. Samtidig åbner metoden for øget brug af f.eks. virtual reality, så jeg vurderer, at robotkirurgien fremover vil blive brugt på langt flere områder end vi ser i dag, forklarer Jan Viberg Jepsen.

 

Nye muligheder på nogle områder

Én af dem, der ser frem til det, er ledende overlæge på Afd. for Mave-, Tarm-, og Leversygdomme, Jakob Lykke. Selvom det ved nogle operationer også fremadrettet vil være fint at udføre dem med traditionel kikkertkirurgi, så ser han også muligheder i yderligere brug af robotter.

 

- Vi vil gerne lave mere organbevarende kirurgi og der er robotter nøglen, fordi vi kan være endnu mere præcise, og dermed fjerne så lidt som muligt af f.eks. en kræftramt tarm, og derved minimere de senfølger patient vil få, så jeg ser gerne, at vi i endnu højere grad fik mulighed for at bruge robotter, også gerne nogle af de nyere robotter, der er kommet på markedet, siger han.

 

Også vicedirektør Bodil Ørkild glæder sig over den milepæl, hospitalet nu runder.

 

- Vi er et hospital med et stort volumen og vores kompetencer spænder bredt, ikke mindst på kræftområdet. At vi nu runder 10.000 robotassisterede operationer er et godt eksempel på, hvordan vi som hospital også har fokus på at være innovative, og at vores sundhedspersonale er dygtige til at implementere og anvende ny teknologi til gavn for patienterne, siger Bodil Ørkild. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor