Fuld fart på Min Karrierevej

Størstedelen af Herlev og Gentofte Hospitals afdelinger er i fuld gang med udrulningen af Min Karrierevej, som er en fælles model for karriereveje for alle faggrupper i afdelingerne.

Vent...

Udrulningen af Min Karrierevej blev skudt i gang tilbage i maj 2023. Baggrunden for udrulningen var at få en fælles model for karriereveje – Min Karrierevej – for alle faggrupper i afdelingerne og få sat fokus på de muligheder for karriereveje og udvikling, som afdelingerne og afsnittene har, men som ikke altid er så synlige.

I samarbejde med Afd. for Karriere, Vikarer og Kompetenceudvikling (KVIK) samt ikke mindst MED udvalgene lokalt i afdelingerne samt hospitalets implementeringsgruppe har størstedelen af hospitalets afdelinger igennem det sidste halve år tilpasset, tilrettelagt og implementeret det generiske udviklingsværktøj, som har fokus på medarbejderens potentiale og karriere.
Vicedirektør Helene Bliddal Døssing er begejstret for afdelingernes store indsats i arbejdet med Min Karrierevej bredt på hospitalet: 

-Jeg er utrolig glad for, at afdelingerne har taget Min Karrierevej til sig så hurtigt. Formålet med Min Karrierevej er at inspirere hver enkelt medarbejder, tydeliggøre muligheder og støtte dem i at vælge retning i afdelingen. Den opbakning, vi oplever, bekræfter os i, at der er behov for, og at det er af stor betydning, at vi arbejder dedikeret mod netop det mål.​

Blik for de enkelte medarbejdere

For lægesekretær Rikke Lakjer Baggersgaard, der er TR og klinikkoordinator i Afdeling for Kræftbehandling, har Min Karrierevej synliggjort de muligheder, der er for udvikling i afdelingen. Men også sendt et signal om, at der er blik for de enkelte medarbejdere.

- Det er rigtig godt, at man på den måde viser, at ”vi har dig for øje”. Jeg er blevet mere bevidst om, at der er muligheder for at jeg kan udvikle mig uden at skulle skifte hverken job eller sektor. Det kan være svært, hvis man selv skal skabe sig et overblik over de muligheder der byder sig – og hvad det kræver at komme i mål, forklarer hun.

For Rikke selv er det at være TR en del af den karrierevej, hun har valgt for nu – og det samme er varetagelsen af rollen som klinikkoordinator. Men der er også mulighed for at hoppe mellem karriereveje, og i det hele taget er Min Karrierevej et tiltag, der kan gøre det attraktivt for medarbejdere at være her, siger hun.

- Det er fagligt motiverende, at man kan udvikle sig på sin arbejdsplads, uden at skulle en tur på skolebænken, siger Rikke Lakjer Baggersgaard.

”De ser noget i mig”

På Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler er man i fuld gang med implementeringen på bl.a. Kvindesygdomme sengeafsnit og ambulatorie og barselsafsnittet. Fertilitetsklinikken og klinik for kvinde og bækkenbundsundersøgelser starter op senere på året.

For jordemoder Christina Bengtsson, der er ansvarshavende på barselsafsnittet, har introduktionen til Min Karrierevej givet et bedre overblik over de udviklingsmuligheder der er på afdelingen.

Hun har været til karrieresamtale med både nærmeste leder og chefsygeplejersken på afdelingen, og det åbnede hendes øjne for, hvilke muligheder der er med udgangspunkt i hendes interesser.

- Jeg var usikker på hvad jeg ville, så jeg havde brug for hjælp til at til at finde ud af, både hvilke muligheder der er, og hvilken proces jeg skulle igennem for at nå derhen. Den dialog åbnede også for andre veje end jeg oprindeligt havde tænkt, f.eks. at gå ledervejen. Det var ikke noget, jeg havde i tankerne, men det vil jeg måske gerne nu. Jeg ser det også som en anerkendelse af min faglighed, at ”de ser noget i mig”, siger Christina Bengtsson.

Hun har været afdelingen i 10 år, først som jordemoder og senere som ansvarshavende på barsels- og svangreområdet. Hele 2023 var hun udlånt til et andet afsnit som klinisk tovholder, og var herefter til karrieresamtale med sin leder.

- Jeg har på barselsafsnittet været med til at introducere nyansatte og har oprettet mentorordning, og i 2023 var jeg med i udviklingen af et beslutningsstøtteværktøj og udviklede arbejdsgange. Det styrkede min interesse for mere udviklingsarbejde. Når man har været et sted i en årrække, kan man stirre sig blind på de muligheder der ligger. Der giver Min Karrierevej både et overblik og en struktur, som gør en forskel, forklarer hun.

Fuld fart på Min Karrierevej​ fortsætter

​Den løbende implementering af Min Karrierevej fortsætter i 2024, så alle afsnit og afdelinger kommer med.

-Jeg synes fremtiden ser lys ud med fuld fart på Min Karrierevej, og det glæder mig utrolig meget at konstatere, at ambitionen om at 'møde vores ansatte på en ny måde' ved at have større fokus på den enkelte, præcis er det, som Min Karrierevej understøtter. Den betydningsfulde indvirkning, som dette initiativ ser ud til at have på de ansattes trivsel og udvikling på hospitalet, fylder mig med glæde, slutter Helene Bliddal Døssing.

Min Karrierevej

På Herlev og Gentofte Hospital arbejdes der målrettet for, at de ansatte har de bedste muligheder for kompetenceudvikling og karriereudvikling. Min Karrierevej er et konkret udviklingsværktøj, som skal understøtte faglig vækst og personlig udvikling og inspirere den ansatte, tydeliggøre muligheder og støtte den enkelte i at vælge retning i afdelingen. Du kan læse mere om Min Karrierevej her Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor