Forskningstalent modtager million-bevilling til afdækning af bakteriers rolle i udvikling af astma

​Astma er en af de hyppigste kroniske sygdomme hos børn. Med en ny ”Sapere Aude”-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond i ryggen vil forskningsleder Jonathan Thorsen, Herlev og Gentofte Hospital, afdække, hvilken rolle bakterier i luftvejene hos børnene spiller. Viden, der på sigt skal forbedre forebyggelse og behandling af astma.

Vent...

Sygdommen begynder ofte som gentagne episoder med akutte symptomer som hvæsen, hoste og åndedrætsbesvær. Man har længe vidst at virus-infektioner er med til at igangsætte den type tidlige akutte astmatiske symptomer, men nyere forskning peger på at bakterierne i børnenes luftveje også spiller en væsentlig rolle.

I det nye projekt vil Jonathan Thorsen undersøge prøver fra luftvejene hos disse børn til at undersøge bakteriesammensætningen i deres luftveje, hvilke faktorer i det tidlige liv der er med til at forme det, og hvilke konsekvenser disse bakterier har for børnenes videre sygdomsudvikling.

- Perspektivet i dette er at bruge moderne gen-sekventerings-teknologier til at få en bedre forståelse af den rolle tidlige astmatiske episoder spiller i udviklingen af børneastma. Den forståelse skal bruges til at blive bedre til at forebygge og behandle børneastma, fortæller Jonathan Thorsen.

 

I projektet bruger han data fra COPSAC-kohorterne, der består af frivillige børn og deres familier, der kommer hyppigt i klinikken på Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital. Her er godt 700 børn siden fødslen blevet fulgt meget tæt klinisk hele vejen igennem deres barndom med henblik på deres udvikling af sundhed og sygdomme gennem barndom og ungdom.


Danmarks Frie Forskningsfonds Sapere Aude-bevilling er skabt for at give yngre forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle deres forskningsideer samt udvikle eller styrke deres kompetencer som forskningsledere. Jonathan Thorsen er én af 39 forskere i landet, der er udvalgt til at modtage bevillingen, der for Jonathans vedkommende beløber sig til 4.433.022 kr.

 

- For mig har bevillingen en fuldstændig gennemgribende betydning for min karriere. Jeg har som læge valgt forskervejen, fordi det er noget jeg brænder for og fordi jeg synes det er der mine egne evner kan gøre størst gavn for patienterne. Denne bevilling viser mig at denne vej kan lykkes, også selvom det ikke er i kombination med et speciallægeforløb - hvilket er atypisk for læger. Samtidig er det startskuddet på en ny fase hvor jeg skal rekruttere og uddanne yngre forskere. Det glæder jeg mig enormt meget til, lyder det fra en stolt Jonathan Thorsen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor