Forskningsleder Jakob Stokholm modtager prestigefyldt EU-legat på 15 mio. kr. til forskning i tarmbakterier og astma

​Jakob Stokholm, Dansk BørneAstma Center ved Herlev og Gentofte Hospital, skal undersøge muligheder for at normalisere tarmmikrobiomet hos børn efter kejsersnitsfødsel. Og dermed forhåbentlig også den øgede risiko for astma, der findes hos børn født ved kejsersnitfødte.

Vent...

Lektor og forskningsleder Jakob Stokholm er modtager af et såkaldt ERC Consolidator Grant på 2 mio. euro til projektet "RestoreGut".

 

ERC Consolidator Grants har til formål at styrke fremragende og nyskabende forskning og er målrettet erfarne forskere, som står overfor at konsolidere deres forskning og forskningskarriere.

 

- Det er en stor ære for mig at modtage et ERC Consolidator Grant. Det anerkender mine tidligere fund og giver mig mulighed for at udvide min forskning indenfor området. Samtidigt er det et stort fagligt skridt. Jeg har et ønske om at tage vores resultater tilbage til børnene, og RestoreGut projektet giver os mulighed for at afprøve vores hypoteser klinisk og forhåbentligt bringe os tættere på at forebygge af astma hos kejsersnitfødte børn, siger Jakob Stokholm.

 

Bakterie-hjælp til børn født ved kejsersnit

"RestoreGut" er baseret på den såkaldte COPSAC2010-kohorte, hvor 700 børn er fulgt tæt klinisk hele vejen gennem deres barndom.

Her har forskerne tidligere vist, at forstyrrelser i tarmens sammensætning af bakterier i det første leveår, det såkaldte mikrobiom, ser ud til at forklare en øget risiko for at udvikle astma i de første seks leveår. Og at kejsersnit er forbundet med mere end en fordoblet risiko for senere astma samt store forskelle i børnenes tidlige tarmmikrobiom.

 

Denne øgede astmarisiko hos børn født ved kejsersnit gjaldt dog kun hos de børn, hvis tarmmikrobiom ikke normaliseredes inden 1-årsalderen.

 

Derfor vil Jakob Stokholm i "RestoreGut" identificere vigtige miljø-, kost- og mikrobiomforskelle i det tidlige liv, der hjælper med at genoprette et kejsersnitpåvirket mikrobiom. Og blandt andet i museforsøg undersøge, om det er muligt at skubbe et skævt kejsersnitmikrobiom i den rigtige retning.

 

- Derudover vil vi som noget nyt og meget banebrydende udføre en intervention hos kejsersnitfødte børn, hvor vi lige efter fødslen forsøger at normalisere deres helt tidlige tarmmikrobiom ved at overføre en lille smule af mors afføring til dem. Dette selvfølgelig efter omhyggelig screening af materialet, siger Jakob Stokholm om projektet, der indledes i løbet af 2024.

- ERC-bevillingen til Jakob Stokholm er en kæmpe cadeau til Jakobs mikrobiomforskning og bekræfter, at det er forskning på højeste internationale niveau. Vi meget stolte af bevillingen på Dansk BørneAstma Center og ser det også som en anerkendelse af centerets generelle forskningsstrategi med fokus på forebyggelse af sygdom tidligt i livet. Som klinisk forskningscenter er det særligt spændende at Jakob i sit nye projekt vil forsøge at tage det afgørende skridt at overføre resultaterne til klinikken, siger forskningsleder af Dansk BørneAstma Center, Klaus Bønnelykke.​

 

Om Jakob Stokholm:

I 2013 modtog han den danske Birgit & Svend Igor Pock-Steen Award, i 2015 modtog han den amerikanske Thrasher Research Fund Early Career Award og også i 2015 den danske Sapere Aude: DFF – Forskningstalent. I 2018 modtog han det danske DFF Sapere Aude startstipendium (Forskningsleder) for at udføre et translationelt projekt om forståelse af modningen af tarmmikrobiomet i det tidlige liv for at forebygge astma.

 

Jakob leder mikrobiomgruppen på COPSAC og er lektor på Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) på Københavns Universitet. Han er vejleder for flere ph.d.-studerende og postdocs.

Om Dansk BørneAstma Center

På Dansk BørneAstma Center, Herlev og Gentofte Hospital har det store forskningsprojekt Copenhagen Prospective studies on asthma in Childhood 2010 (COPSAC-2010) været i gang siden 2010.

Her er 700 børn siden fødslen blevet fulgt meget tæt klinisk hele vejen igennem deres barndom.

Forskerne har løbende samlet en masse blodprøver, urinprøver og afføringsprøver på børnene, og så har man indsamlet en lang række data omkring deres liv, for eksempel om institutioner, bopæl, søskende, kæledyr, kostvaner med mere.

Børnene var raske, da de blev født, men en del af dem har udviklet forskellige kroniske sygdomme, efterhånden som de er blevet ældre. Børnene er 12-13 år i dag.

Formålet med projektet er at finde årsagerne til, hvorfor nogle børn udvikler kronisk sygdom. Når børnene får stillet en diagnose, kan forskerne gå tilbage i tiden og sammenligne deres prøver mod de raske børn, for derved at forsøge at forstå årsagen, som vil kunne bidrage til nye forebyggelsestiltag.

Om ERC

ERC, European Research Council, der blev oprettet af Den Europæiske Union i 2007, er den førende europæiske finansieringsorganisation for fremragende frontlinjeforskning.

 

Ud af 2.130 kandidater har ERC udvalgt 308 forskere til dette års Consolidator Grants. Bevillingerne har en værdi af i alt 627 millioner euro, og er en del af EU's Horizon Europe-program.​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor