Forbud mod besøg på alle hospitaler er trådt i kraft

​Regionsrådene følger de opdaterede retningslinjer fra myndighederne, og udsteder forbud mod pårørendes besøg på landets hospitaler. Undtagelser til forbuddet gælder kun, hvis der er tale om en kritisk syg patient eller forældres besøg hos et mindreårigt barn.

For at sikre både patienter og medarbejdere på hospitalerne mod coronavirus, er det fra onsdag den 18. marts kl. 10 ikke tilladt for pårørende at ledsage eller besøge familie og venner på alle landets hospitaler. Forbuddet omfatter også hospitalerne og psykiatriens og tilknyttede behandlingsinstitutioner.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har bedt regionsrådene om at udsende et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til hospitaler og tilknyttede behandlingsinstitutioner.

Forbuddet omfatter ikke besøg af nære pårørende til en person i en kritisk situation. Det gælder for eksempel et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn.

Forbuddet mod besøgende på landets hospitaler er iværksat for at undgå mest mulig smittespredning til patienter og medarbejdere.

Læs mere

Vigtig information om begrænsning af besøg på sygehuse, plejehjem, bosteder mv (på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed)


Redaktør