Flotte priser til Urologisk Afdeling for sygeplejefaglig forskning

​Herlev og Gentofte Hospital tog både førsteprisen og tredjeprisen i best poster presentations på det sygeplejefaglige område på EAU kongressen.

Urologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital kom hjem fra den netop overståede EAU kongres i London med flotte priser på det sygeplejefaglige område.  Afdelingen løb nemlig med både første og tredjeprisen i best poster presentations, EAUN.

EAU er det europæiske selskab for urologer. 

Mette Schmidts poster handlede om træningstilbud for mænd med prostatakræft. Afdelingen har tilbudt træning til patienterne i de første 12 uger, og derefter skulle patienterne selv overtage. Hendes poster præsenterede, hvordan overgangen mellem at få træningen tilbudt til selv at tage ansvar for den fungerede.

Jeanne Avlastenoks poster fokuserede på pårørende. Ofte er ægtefællen med, når mænd med prostatakræft kommer til kontrol, og afdelingen har lavet en spørgeundersøgelse om livskvaliteten for ægtefællerne. Hun præsenterede, hvordan helbred og livskvalitet bliver påvirket hos ægtefællerne til de kræftramte mænd.

Redaktør