Flere ældre og kritisk syge patienter med akut nyresvigt behandles

​Undersøgelse fra Herlev og Gentofte Hospital viser fordobling i anvendelsen af dialyse i behandlingen af akut nyresvigt. Behandlingen anvendes i stigende grad blandt ældre og kritisk syge patienter

For første gang er der lavet en landsdækkende opgørelse over anvendelsen af dialyse i behandlingen af akut nyresvigt – og undersøgelsen viser en fordobling gennem det sidste årti. En forskningsgruppe fra Hjertemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital, i samarbejde med Nefrologisk Afdeling på Herlev Hospital og Nefrologisk Afdeling på Rigshospitalet, står bag undersøgelsen, som er baseret på de nationale danske registre.


Stigningen er sket på baggrund af:

  • En eksplosiv vækst i brugen af akut dialyse som led i behandlingen af kritisk syge patienter.
  • En forsat stigende anvendelse af akut dialyse blandt patienter ældre end 75 år.


Læge Nicolas Carlson fra Hjertemedicinsk Afdeling siger:


- Akut dialysekrævende nyresvigt udgør det mest alvorlige nyresvigt, og er forbundet med en særdeles dårlig prognose. Dødeligheden er betydende, og overlevende er i særlig risiko for at udvikle kronisk nyresvigt.


-Der bliver stadig flere ældre i Danmark, og forekomsten af folkesygdomme som blodtryksforhøjelse, kronisk nyresygdom, og diabetes er stigende. Akut dialysekrævende nyresvigt forekommer i stigende grad blandt skrøbelige ældre patienter med flere forskellige sygdomme, og i tiltagende grad i forbindelse med andet organsvigt.


-Indlæggelsestiden er typisk langvarig, og behandlingen er ressourcekrævende. Det anslås, at behandlingen af én patient med dialysekrævende nyresvigt koster mellem 125.000 og 500.000 kr. Særligt den fortsat stigende forekomst af akut dialysekrævende nyresvigt blandt ældre skrøbelige patienter udgør en voksende praktisk udfordring for hospitalerne når man sammenligner med situationen for bare 10 år siden. 
 
Fordobling af tilfælde
Undersøgelsen viser, at forekomsten af akut dialysekrævende nyresvigt er mere end fordoblet mellem 2000 og 2012. Forekomsten steg dramatisk fra 143 per million i 2000 til 366 per million i 2006, og har siden stabiliseret sig. Forekomsten var i 2012 360 per million, svarende til ~1.750 patienter på landsplan.
Knapt ⅓ af alle patienter er ældre end 75 år, og mere end ⅔ af alle patienter er mænd. I tillæg behandles mere end ¾ af alle patienter i intensiv regi, og mere end halvdelen oplever samtidigt behov for respirator- og/eller kredsløbsstøtte.

 

Undersøgelsen er publiceret i tidsskriftet PLOS ONE den 10. februar 2016.

 
Yderligere information: Nicholas Carlson, e-mail: nicholas.carlson@regionh.dk.

Redaktør