Ny Dialysestue skal sikre ro om startforløb

​​Dialysestartstuen på Herlev og Gentofte Hospital skal give nye patienter, som fremover har behov for hæmodialyse, en god start i rolige omgivelser med kendt personale. 

Vent...

​​Cirka 55-60 gange om året kommer der nye, kroniske hæmodialyse patienter til på Afdelingen for Nyresygdomme. Hæmodialyse er ret indgribende, og hvis ikke patienterne magter hjemmedialyse, så foregår dialysen tre gang om ugen af fire timer på hospitalet. 

For at sikre, at nye patienter kommer godt i gang med dialyse, starter de fremover i den nye Dialysestartstue, som netop er åbnet, inden de visiteres videre til deres fremtidige behandlingssted.

"Flere af vores patienter er bange og usikre, når de skal starte i hæmodialyse. Nogle har været ret syge og skal nu starte et forløb, mens de stadig er smådårlige. Af mange grunde er det derfor meget vigtigt, at der er ro og struktur på, når de skal i gang med det videre forløb", forklarer afdelingslæge Kristine Lindhard Rasmussen. 

Hun har, sammen med afdelingssygeplejerske Charlotte Mogensen, begge fra Afdeling for Nyresygdomme, startet Dialysestuen op.

Ro til at tage den rigtige beslutning

Som patient hører man til på den nye Dialysestartstue med seks sengepladser i 1-2 måneder, før man visiteres videre til et relevant behandlingssted, som kan være Hjemmedialyse, Limited Care eller Centerdialyse. Nogle patienter ønsker måske alligevel ikke dialysebehandling, men vælger at være den sidste tid hjemme i stedet for. 

Forløb og behandling på startstuen vil så vidt muligt foregå i dagtimerne og med fast, kendt personale, ligesom der på stuen arbejdes ud fra samme program til alle patienter med bl.a. velkomstmappe med flowchart, startblodprøver, diætistsamtaler, samtaler med pårørende og evaluering af dialysevalgssamtalen. Her skal patientens ressourcer og ønsker for behandlingen afdækkes sammen med de pårørende. 

"Der er tale om en livsvigtig, livslang behandling – med mindre man bliver transplanteret - og det er meget vigtigt, at patienterne kommer godt og trygt fra start og ender med en behandling, de føler sig trygge med og som passer til dem. Vi lægger vægt på, at også de pårørende kommer med ind i forløbet og bliver taget hånd om. Vores mål er, dels at patienterne får ro til at tage den for dem rigtige beslutning, om hvordan dialysen fremover skal foregå. Dels at så mange som muligt føler sig trygge ved at vælge at køre dialysen hjemme i vante omgivelser", forklarer Kristine Lindhard Rasmussen og fortsætter:

"Med den nye Dialysestartstue håber vi, at nye dialysepatienter får modet til at tage kontrollen tilbage som patient og selv være aktivt styrende i eget forløb.

For at kunne evaluere, om arbejdet i den nye Dialysestue virker efter hensigten, bliver der iværksat en spørgeskemaundersøgelse, som skal vise patienternes tilfredshed med dialyseindkøring før og efter etablering af Dialysestuen. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor