Center for Cancer Immunterapi får ny millionbevilling

​Bevillingen på 12 mio. kr. kommer fra finanslovsmidler, og skal styrke den fortsatte forskning i immunterapi i kræftbehandlingen, herunder nye principper og håndtering af bivirkninger.

Vent...

Center for Cancer Immunterapi på Herlev og Gentofte Hospital står bag ét af de i alt 8 projekter, der nu får midler til at forske i og udvikle immunterapi, så flere kræftpatienter kan få gavn af behandlingen.

- Vi er meget glade – ikke mindst på patienternes vegne - for at CCIT igen får del i de penge, der er sat af på finansloven til forskning i immunterapi. Det er helt afgørende for vores igangværende projekter, at vi nu har fået sikret økonomien så de kan fortsætte, siger professor Inge Marie Svane, som står i spidsen for CCIT, der har status som nationalt center for cancer immunterapi.


CCIT, ledet af professor Inge Marie Svane, modtager 12 mio. kr. i ny bevilling.


Immunterapi er en behandlingsform, hvor kroppens eget immunforsvar bliver udnyttet til målrettet at bekæmpe kræftceller.

Både lokale og nationale aktiviteter

Sidste år modtog CCIT 16 millioner til projektet, der bl.a. skal opsamle viden på tværs af landet og sætte fokus på bivirkninger. Projektet har løbet 1 år nu, og der er aktiviteter i gang inden for alle de områder centeret søgte penge til.

- Nogle af projektdelene foregår primært hos os på Herlev Hospital. Det gælder f.eks. studiet i patienter med lungekræft, hvor man undersøger om motion samtidig med at patienterne behandles med immunterapi kan øge effekten. Og på nationalt plan er vi i gang med at etablere en biobank med blodprøver fra patienter med modermærkekræft, som får immunterapi. Det skal vi bruge til at eftersøge biomarkører, der kan hjælpe os med at forudsige chance for behandlingseffekt og risiko for bivirkninger, fortæller Inge Marie Svane.

Og det arbejde kan nu fortsætte, forklarer hun.

- Vi vil gerne bidrage med en 360-graders indsats indenfor cancer immunterapi. Det indbefatter at igangsætte både grundforsknings- og kliniske initiativer, men også at vi påtager os formidling om emnet til den brede befolkning, siger Inge Marie Svane.

Minister: vigtigt at investere i forskning

I alt blev der på finansloven i 2018 afsat 60 millioner kr. til forskning i immunterapi, og det er de midler, der nu er endeligt udmøntet.

- Det er meget vigtigt, at vi hele tiden forbedrer vores muligheder for at hjælpe kræftpatienter ved at investere i forskning og udvikling. Vores viden om og brug af immunterapi vil på sigt kunne hjælpe endnu flere patienter med en kræftsygdom, for der er potentialer for at udbrede behandlingen til andre kræftformer og blive bedre til at målrette behandlingen til dem, der kan få nytte af den. Det er områder, vi stadig mangler viden om, selvom der foregår meget forskning inden for immunterapi, og det skal forskningsprojekterne på forskellig vis gøre os klogere på. Jeg ser frem til at følge projekterne og se resultaterne", siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse.

Immunterapi bruges i dag som led i behandlingen af f.eks. lymfeknudekræft, leukæmi, lungekræft, nyrekræft og modermærkekræft. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor