Børnelæge får 11 mio. til international forskning i astma og adfærdsproblemer

​Det er et af de prestigefyldte Starting Grants fra EU, som nu bidrager til at styrke forskningen i astma og adfærdsproblemer hos børn. Børnelæge Bo Chawes modtager bevillingen og skal stå i spidsen for et ambitiøst, internationalt forskningsprojekt. 

Vent...
​​Formålet med det kommende internationale forskningsprojekt er at undersøge, hvordan kosttilskud og diæt under graviditeten og i det tidlige liv former barnets metaboliske profil, og hvordan dette er knyttet til astma og neurologisk udvikling.

Astma og adfærdsproblemer, som f.eks. ADHD, er to af de hyppigst fore-kommende kroniske lidelser i barndommen og på Dansk BørneAstma Center, hvor Bo Chawes er tilknyttet, har man tidligere i mor-barn-kohorten COPSAC2010 udført to studier, der har vist, at tilskud af fiskeolie og D-vitamin i graviditeten reducerer risikoen for at udvikle astma, samt forbedrer særligt drengebørnenes kognition og accelererer deres motoriske udvikling.

Det kommende projekt vil benytte sig af avancerede analyser, der måler mængden af små molekyler i blodet, fx aminosyrer, nukleotider, fedtsyrer og antioxidanter, målt på forskellige tidspunkter i graviditeten og op igennem barndommen. Målingerne knyttes sammen med data om moderens og spædbarnets diæt, en vifte af tidlige miljøeksponeringer og genetiske data. Målet er at identificere biokemiske processer, som har betydning for astma og neurologisk udvikling, og ultimativt at fremme sund lunge- og hjerneudvikling ved hjælp af forebyggende diæt i graviditeten.

”Tildelingen af ERC Starting Grant er den foreløbige kulmination på mine forskningsaktiviteter indenfor tidlige sygdomsmekanismer og primær fore-byggelse af børneastma og adfærdsproblemer de sidste 10 år. Bevillingen vil bidrage med vigtig viden, som kan komme mange berørte børn og familier til gode, samt konsolidere samarbejdet med Harvard Medical School”, siger Bo Chawes, børnelæge og klinisk lektor, dr.med., ph.d. ved Dansk BørneAstma Center og Afdelingen for Børn og Unge på Herlev og Gentofte Hospital.

Den tværfaglige studiegruppe bag forskningsprojektet består af læger med pædiatrisk og børnepsykiatrisk ekspertise, metabolomics-eksperter og bioin-formatikere i et samarbejde, der vil bygge bro mellem basalvidenskabelige discipliner og klinisk forskning. Projektet udføres i samarbejde med en amerikansk forskningsgruppe ved Harvard Medical School, Boston, der har en lignende mor-barn-kohorte med D-vitamin-intervention under graviditeten, samt med en forskningsgruppe fra Cambridge, UK, der er eksperter i lungeorganoid-studier. 

FAKTA:

Dansk BørneAstma Center, DBAC, har 45 ansatte og forsker og udvikler evi-densbaserede forebyggelsesstrategier for astma og relaterede sygdomme. DBAC er grundlagt og ledes af professor Hans Bisgaard.

Mor-barn-kohorten COPSAC2010:  Rekruttering af gravide kvinder blev påbe-gyndt i slutningen af 2008 og sluttede juli 2010 med 700 børn tilmeldt efter den sidste fødsel i april 2011. Børnene er fulgt tæt fra fødslen og udover astma, allergi og eksem har der været fokus på børnenes kognitive udvikling og psykopatologi. 

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) er den førende europæiske finansierings-organisation for excellent forskning. Hvert år udvælger og finansierer ERC de bedste, kreative forskere til at lede forskningsprojekter med base i Europa. ERC har finansie-ret over 9.500 topforskere og over 50.000 postdoc-stipendiater, ph.d.-studerende m.fl. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor