Enorme datamængder skal afdække årsager til børneastma

Forskning i børneastma styrkes med en pulje på 15 millioner, som Novo Nordisk Fonden netop har givet til et forskningsprojekt, der undersøger genetiske årsager til, at børn får astma. Store datamængder skal give svar på komplekse årsager.

Vent...
Astma er den hyppigste sygdom i barndommen og den hyppigste årsag til, at børn bliver indlagt på hospitalet. Astma medfører forringet livskvalitet for både det enkelte barn og deres familier. Men på trods af hyppigheden kender man ikke de grundlæggende årsager til, at børn udvikler astma og det er dét, som de 15 millioner kroner skal bruges til at afdække.

Formålet med forskningsprojektet er at forstå de genetiske mekanismer, der er forbundet med astma, og dermed danne grundlag for bedre forebyggelse og behandling. I projektet kombineres detaljerede kliniske og genetiske oplysninger med udvikling af nye statistiske metoder for at forstå de mekanismer, der fører fra genetisk sårbarhed til udvikling af sygdom, herunder samspillet mellem gener og miljøfaktorer.

Det er klinisk forsker Klaus Bønnelykke, Dansk BørneAstma Center på Herlev og Gentofte Hospital, og basalforsker Anders Gorm Pedersen, DTU, som har fået pengene og som står for projektet. 

Bevillingen er en såkaldt TANDEM-bevilling, som Novo Nordisk Fonden giver til sundhedsprojekter, hvor en kliniker og en grundvidenskabelig forsker samarbejder. Formålet er at fremme udveksling af viden og samarbejde på tværs af discipliner for at få forskningen i laboratorier og klinik tættere på hinanden.

- I Dansk BørneAstma Center har vi indhentet detaljerede oplysninger om børn med astma. Den store udfordring nu er at bruge de store mængder af data til at forstå de komplekse årsager til astma. Samarbejdet med Anders Gorm Pedersen og hans forskningsgruppe på DTU er et vigtigt skridt i den retning. Det vil give os en større forståelse af de underliggende sygdomsmekanismer, hvilket er afgørende for, at vi kan gøre det bedre i forhold til forebyggelse og behandling.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor