Besvimelse skal tages alvorligt af læger og bilister

​Ny dansk undersøgelse fra Gentofte Hospital peger på, at Sundhedsstyrelsens advarsel om at vente med at køre bil til 3-6 måneder efter en besvimelse ikke er nok. Der er dobbelt så stor risiko for at komme ud i en trafikulykke i løbet af de efterfølgende 5 år, hvis besvimelse først er sket én gang.

Bilister får at vide at de kan sætte sig bag rettet igen 3 måneder efter et besvimelsesanfald, der ikke umiddelbart kan forklares med dehydrering eller lignende. Men det er ikke godt nok, mener en gruppe forskere fra Gentofte Hospital. De står bag et nyt befolkningsstudie, der er publiceret i JAMA Internal Medicine.

-Besvimelsestilfælde kan have alvorlige konsekvenser, hvis det sker i forbindelse med bilkørsel. Ikke kun for den, der besvimer, men også for andre, der involveres i uheldet, siger læge og ph.d. studerende Anna-Karin Numé fra Hjertemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital.

-På nuværende tidspunkt er de gældende kliniske retningslinjer for bilkørsel hos personer, der har haft besvimelsestilfælde, kun baseret på ekspertkonsensus. Årsagen er manglende viden. Men den viden har vi nu. Og vi kan se, at nogle af anbefalingerne ikke giver mening.

Forskerne har gennemgået registrering af 41,039 patienter i alderen 18 år og ældre med besvimelsestilfælde. Tallene viser, at risikoen for efterfølgende færdselsuheld er fordoblet sammenlignet med den danske baggrundsbefolkning – også når der er taget højde for andre faktorer, som kunne have indflydelse, f.eks. alder, sygelighed og brug af medicin. Det viser sig samtidigt, at risikoen er vedvarende forhøjet i hele den 5-årige opfølgningsperiode.

 

-Ved samkørsel af de landsdækkende danske sundhedsregistre, har vi haft unik mulighed at følge alle personer, der har været på hospitalet på grund af besvimelsestilfælde, og undersøgt sammenhænge mellem besvimelse og risiko for færdselsuheld.

Samlet viste undersøgelsen, at der er en absolut risiko på 8% for en trafikulykke i løbet af en periode på 5 år. Tilsvarende risiko for baggrundsbefolkningen var 5%. Mindre end 1% af trafikulykkerne var fatale.

-Vores fund tyder på, at patienter med ét besvimelsestilfælde har en fordoblet forekomst af trafikulykker. Undersøgelsen bidrager således med ny viden, der kan få såvel sundhedsmæssig som trafiksikkerhedsmæssig betydning. Vi mener, at der er basis for at ændre retningslinjer for bilkørsel blandt personer med besvimelsestilfælde, så vi på sigt kan bidrage til at færre dør eller kvæstes i trafikken.

-Løsningen er ikke længere perioder med kørselsrestriktioner. I stedet vil vi lægge vægt på, at såvel læger som bilister bør være mere opmærksomme på besvimelsestilfælde. Lægefagligt bør det betragtes som én væsentlig faktor i en bredere vurdering af personers egnethed til at køre bil. For den enkelte bør der efterstræbes at finde - og få behandlet - den tilgrundliggende årsag, da det kunne være tale om for meget blodtrykssænkende medicin eller ”skjulte” hjerteproblemer.


Yderligere information: Anna-Karin Numé, tlf. 50569759.

Redaktør