Arbejdspladsprisen 2020 gik til afsnit for Ældresygdomme

​Stort tillykke til Afsnit for Ældresygdomme, som netop har fået Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstadens Arbejdspladspris 2020.

Vent...

​Det var sygeplejerskerne i afdelingen - Nanna Tønder og Johanne Juhl Hybschmann – der sendte indstillingen til prisen afsted. Til kreds Hovedstaden siger de bl.a. om baggrunden for indstillingen:


"På fem år er afdelingen vokset fra fire fastansatte sygeplejersker til nu at være 24 sygeplejersker med høje faglige kompetencer, der alle brænder for specialet. Arbejdspladsen er dermed noget så sjældent som et medicinsk afsnit, der formår at fastholde sygeplejersker. Sygeplejerskerne arbejder hele tiden med forbedring af sygeplejen ud fra et patientperspektiv, som understøttes af, at afdelingen har en klar vision og strategi for forbedringsarbejdet. Hele afdelingen har et stærkt tværfagligt samarbejde og arbejder med øgning af evidensbaseringen. Selv ugentlige driftsmålsevalueringer er udgangspunkt for faglig sparring og udvikling.

 Sygeplejerskerne har gode muligheder for at styrke det faglige engagementet - blandt andet ved at arbejde med udviklingsprojekter omkring faldforebyggelse, delir og forebyggelse af genindlæggelser. Desuden er sygeplejerskerne ressourcepersoner indenfor forskellige sygeplejefaglige temaer så som ernæring, sår, hygiejne, palliation og smerte, delir, forflytning og medicin."

Nanna Tønder og Johanne Juhl Hybschmann afslutter med at beskrive deres arbejdsplads som bestående at ildsjæle, der brænder for det geriatriske speciale med en leder, de betegner som stærk og synlig og som prioriterer sygeplejen højt.

Arbejdspladsprisen 2020 blev givet digitalt og i forbindelse med Kreds Hovedstadens generalforsamling. Afdelingen havde fået et hint forinden og derfor var der linet op til fejring med flag og gode sager (artiklen fortsætter under fotoet).

 'Svært at få armene ned'
Ledelsen af Afdeling for Medicinske Sygdomme modtog besked om prisen fredag - og de har, ikke uventet, noget svært ved at få armene ned over den flotte pris og anerkendelsen:

 "Da vi i afdelingsledelsen i medicinsk afdeling  blev orienteret om, at det geriatriske afsnit på Herlev bliver udnævnt til årets arbejdsplads af DSR – Kreds Hovedstaden - var det meget svært at få armene ned igen. Afsnittet har gennem flere år gennemgået en forvandling fra et afsnit med rekrutteringsbesvær med deraf følgende udfordringer i dagligdagen, til et afsnit, som der er stor søgning til. Afsnittets afdelingssygeplejerske og plejestaben i afsnittet har sammen udviklet en stærk sygeplejefaglig profil og en sygeplejefaglig stolthed, der gennemsyrer det daglige arbejde og som kalder på respekt fra alle samarbejdspartnere. Som afdelingsledelse er vi pavestolte over afsnittets tilgang til patienterne og den kvalitet patienter og pårørende oplever. Det er SÅ fortjent, at afsnittet modtager denne flotte pris, lyser det samstemmende fra Finn Rønholt og Flemming Olsen, som udgør afdelingsledelsen på Afdeling for Medicinske Sygdomme.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor