Afdelingen for Allergi og Hudsygdomme søger deltagere til forskningsprojekt om psoriasis og tarmbakterier

​Vi søger både raske deltagere og patienter med psoriasis. Målet er at undersøge om der er forskel i tarmbakterierne hos raske sammenlignet med patienter med psoriasis, så vi på sigt kan blive bedre til at behandle vores patienter. 

Vent...


Vi ønsker med dette studie at undersøge, om der er forskel i tarmens bakteriesammensætning hos patienter med psoriasis sammenlignet med tarmens bakteriesammensætning hos personer uden psoriasis.

Derfor søger vi både raske deltagere og patienter med psoriasis.

Hvem kan indgå i forsøget:

Mænd og kvinder der er ≥ 18 år eller < 75 år, som:

  • Har moderat til svær psoriasis
  • Ikke er i systemisk behandling mod psoriasis (tablet/injektion)
  • Er af kaukasisk afstamning
  • Har et BMI under 35
  • Ikke har diabetes eller inflammatorisk tarmsygdom (Mb. Crohn/colitis ulcerosa)

Derudover søger vi :

Mænd og kvinder der ≥ 18 år eller < 75 år (i øjeblikket søger vi fortrinsvist deltagere som er ≥ 40 år), som:

  • Er raske dvs. ikke har psoriasis
  • Er af kaukasisk afstamning
  • Har et BMI under 35
  • Ikke har diabetes eller inflammatorisk tarmsygdom (Mb. Crohn/colitis ulcerosa) 

Forsøget udgør mellem 1-3 besøg (ca. 25 min), og omfatter undersøgelse af din hud, blod-, urin-, spyt- og afføringsprøve (opsamlingskit til hjemmebrug udleveres).

Deltagelse honoreres med 500DKK/besøg samt kompensation for transportudgifter. Alle beløb er skattepligtige. 

Er du interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte hospitalets hudklinik på telefon 38 67 31 43 mellem kl. 9 og 14.  Du kan også skrive til afdelingen på mail via sikker post ved at følge dette link. Vælg "Digital Post via borger.dk" nederst på siden.  Husk at angive dine kontaktoplysninger i mailen.

Afdelingen for Allergi, Hud- og Kønssygdomme
Herlev og Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 15
2900 Hellerup


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor