90 års fødselsdag på Gentofte Hospital i dag

​I dag fejrer vi, at Gentofte Hospital fylder rundt. Læs mere om tilblivelsen af Hospitalet.


Tanken om at bygge et hospital i Gentofte Kommune går helt tilbage til 1912, hvor forventningen var, at byggeriet allerede skulle påbegyndes det følgende år. Første Verdenskrig satte imidlertid en stopper for byggeplanerne. De efterfølgende år var der trange tider i kølvandet på krigen og først i 1922 blev det første spadestik taget. 

Arkitekterne Emil Jørgensen og Helge Bojsen-Møller vandt i samarbejde med ingeniørfirmaet Ludvig Birch & J.O. Krogboe den udstedte arkitektkonkurrencen og fik æren af at bygge hospitalet. 

Foto: Lokalhistorisk Arkiv. Billede fra ca. 1930.

Opførelsen af hospitalet tog 4 ½ år. Den 19. januar 1927 kunne hospitalet endelig slå dørene op for de første patienter, dog kun med 300 sengepladser. I 1936 stod anden etape så klar med yderligere 300 sengepladser. Først tre år senere var udbygningen komplet, da en tredje patientbygning med ca. 400 sengepladser så dagens lys. 

Foto: Lokalhistorisk Arkiv. Billede fra ca. 1930.

Samtidens hospitaler var opført som pavillonbygninger for at reducere smittefaren mellem afdelingerne, så det var et stort skridt, da Gentofte Hospital blev bygget som et blokbyggeri. Det blev i samtiden hyldet for at være det ypperste inden for sygehusbyggeri, som kunne sikre patienterne den bedst mulige behandling. Det var mindre pladskrævende og lettede samtidig samarbejdet mellem afdelinger og arbejdsgangene for de ansatte, så de ikke skulle ud på en lang gåtur for at komme over til andre afdelinger.

Der er sket mange ændringer siden hospitalet blev indviet; alle afdelinger har fået danske navne, Sydfløjen er blevet istandsat og indflytningen af ortopædkirurgi og urologi har styrket Gentoftes rolle som et center for planlagt kirurgi.


Redaktør