16 elever fra to specialskoler i lokalområdet i praktik på Herlev og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital har netop afsluttet et samarbejde med Gl. Hjortespringskolen i Herlev og Søgaardsskolen i Gentofte, hvor 16 elever i udskolingen har været i praktik over en periode på 8. uger. 

Eleverne har været på de to matrikler i fire uger op til efterårsferien og dernæst fire uger efter.

Eleverne var i praktik i bl.a. køkkenet, hjælpemiddeldepotet, rengøring og sterilcentralen om formiddagen og modtog undervisning af skolens lærere om eftermiddagen på hospitalet.

Eleverne blev fulgt af en personlig mentor, der hjalp dem med deres daglige arbejdsopgaver, og de var samtidig med til at guide og støtte dem under praktikopholdet.

- Det har været super spændende at have dem i praktik og være en del af projektet, siger Tanja Krogsbæk, produktionsleder i køkkenet på Herlev Hospital og mentor for én af skoleeleverne.

Eleverne i praktik på Herlev Hospital udtalte alle, at de har været glade for at være i praktik og flere sagde, at praktikken faktisk var bedre og sjovere end skolen. Skolepraktikken har været med til at udvikle eleverne både fagligt og personligt og fungeret som en øjenåbner for, at der er en masse ufaglærte jobs, som de kan varetage senere hen.    

- Det har givet mig rigtig godt selvværd at komme ud på en arbejdsplads, udtaler Rasmus Gjøl, som er i praktik i sterilcentralen.

Samarbejdet mellem Søgaardsskolen og Gentofte Hospital har givet skolen en 3. plads i DM i skoleudvikling.

Eleverne fra Gl. hjortespringskolen har haft glæden af at præsentere deres arbejde for hospitalsdirektør Klaus Lunding og Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen under en rundvisning d. 7. november, hvor eleverne fortalte om deres glæde ved at arbejde på hospitalet og blev mødt af rosende ord fra deres mentorer på hospitalet

Redaktør