1 mio. euro til forskning i børneastma og ubalance i tarmen

​Forskere under ledelse af Hans Bisgaard fra Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital får sammen med forskere fra KU, Frankrig og Canada en samlet EU-bevilling på 1 mio euro til forskning i sammenhænge mellem bakterie-vira (bakteriofager) i tarmfloraen og børneastma.

​Kroniske inflammatoriske sygdomme såsom astma er i stigning i den vestlige verden. Årsagen kan findes i forskellige miljømæssige faktorer. Bakterifloraen i vores tarm spiller en vigtig rolle for menneskers sundhed, og der er voksende beviser for, at miljøpåvirkninger sker via ændringer og ubalance i tarmfloraen.

Dansk BørneAstma Center vil sammen med forskere på Københavns Universitet, og forskere i Frankrig og Canada, tage skridtet videre og undersøge, hvilken rolle bakteriofager (virus, der angriber bakterier) spiller i udformningen af tarmfloraen i det tidlige liv og dermed også påvirker risikoen for senere udvikling af sygdommen.

Forskerne forventer, at deres resultater vil være med til at lægge grunden for nye forebyggende strategier og behandlinger, der på sigt vil kunne nedbringe det store antal tilfælde af børneastma og andre kroniske sygdomme.

 

Data fra 700 børn
Projektet bygger på omfattende data og biologiske prøver fra 700 danske børn, der siden sidste del af deres mors graviditet er blevet tæt fulgt under COPSAC (Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood) ved Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital, Københavns Universitet.

Børnene undersøges allerede inden symptomer på astma opstår, for at følge hvordan udviklingen af astma og relaterede sygdomme sker. Mødre og børn undersøges bl.a. gennem analyser af deres immunsystem og gener.

 

Europæisk samarbejde
Projektet er blevet indstillet af EU-programmet ”Joint Programming Initiative – A Healthy Diet for a Healthy Life”, og der er fra de deltagende lande blevet bevilget sammenlagt omkring 1 mio. euro til projektet. Heraf har den danske Innovationsfond bevilget ca. 500.000 euro, hvor de 125.000 går til Dansk BørneAstma Center, der samtidigt er hovedansøger under ledelse af Professor Hans Bisgaard.

 

Yderligere information: Hans Bisgaard, tlf. 39777360, bisgaard@copsac.com

Redaktør