​​

Gitte Maria Flyger Würtz

 Behov for ensartet viden om børns smerter​

​"Børns håndtering af smerter bliver påvirket af den måde, sundhedsfagligt personale møder børnene på. Et barn, der bliver fastholdt for at 'få blodprøven overstået', håndterer smerte anderledes, end et barn, der oplever at 'blive hjulpet med at holde armen stille'. Når holdningerne til børns smerter er forskellige, bliver behandlingen det også."

Det siger Gitte Maria Flyger Würtz, forsker og klinisk sygeplejespecialist på Afdeling for Børn og Unge.

Gennem et såkaldt Pediatric Pain Knowledge and Attitudes-spørgeskema (der undersøger viden og holdninger) til i alt 765 læger, sygeplejersker og bioanalytikere på tre danske hospitalers børne-, akut- og anæstesi-afsnit har hun fundet, at der er store forskelle på faggruppers viden om og holdning til børns smerter, til brug af smertestillende og til brug af de obligatoriske procedurer, som Videnscenter for Børnesmerter har udviklet.

"Resultaterne viser, at der er behov for at udbrede viden om børnesmerter bredt til sundhedsfagligt personale og desuden at undersøge yderligere, hvordan man sikrer, at viden bliver brugt i praksis." 

Gitte Maria Flyger Würtz er oplægsholder ved Sygeplejesymposiet på Herlev og Gentofte Hospital 12. maj. ​

Redaktør