Hospitalspræst og imam på Gentofte Hospital

På Gentofte Hospital står hospitalspræsterne og imamen til rådighed for samtaler, og kan bl.a. kontaktes i forbindelse med dødsfald. 

​​​​​

Samtaler og kirkelige handlinger

I løbet af en indlæggelse rejser der sig ofte mange spørgsmål. De anderledes omgivelser og den megen tid, der er til rådighed sammen med den uvante situation, man befinder sig i, er med til at befordre det. De spørgsmål, der rejser sig, kan være af almenmenneskelig karakter eller af religiøs og eksistentiel karakter.


Ønsker du som patient at tale med hospitalspræsten eller få foretaget en kirkelig handling, kan du blot nævne dit ønske for plejepersonalet, der så vil formidle kontakt til hospitalspræsten. Du kan også selv kontakte præsten på telefon eller henvende dig i træffetiden.

Præsten står til rådighed, for de emner du ønsker at tale om. Også dine pårørende kan komme til at tale med hospitalspræsten.

Præsten foretager endvidere kirkelige handlinger som altergang, dåb og vielse.

Gudstjenester

Én søndag om måneden kl. 13.30 holder præsten gudstjeneste med altergang på hospitalet. Det foregår på Gentofte Hospitalsvej 4, 2.sal i dagligstuen, som er ommøbleret til formålet.

Inden gudstjenesten uddeles der invitationer til alle patienter. Ønsker du at deltage, skal du blot henvende dig til personalet, som vil sørge for, at du kan bliver transporteret eller ledsaget til gudstjeneste.

Gudstjeneste Juleaftensdag

Juleaftensdag afholdes der gudstjenester på nogle af afdelingerne. Tidspunkter og steder fremgår af opslag og kan oplyses ved henvendelse til præsten.

Se julegudstjeneste på hjemmesiden


Kontakt præsterne

Hanne Bang

Hospitalspræst

Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 3A, Stuen.
2900 Hellerup

Telefon: 38 64 60 94 eller 24 85 06 35
Træffes efter aftale mandag til torsdag, weekenden og helligdage.

Skriv til hospitalspræst Hanne Bang (undlad at sende fortrolige eller følsomme oplysninger) 

Dorte Østergaard Christensen 

Hospitalspræst

Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 1D, 2. th.
2900 Hellerup

Telefon: 38 64 60 94 eller 40 12 99 98
Træffes bedst tirsdag og onsdag efter aftale.

Hospitalspræsterne formidler også kontakt til din egen præst og til andre trosretninger og kirkesamfund.

​Find hospitalspræsterne

Find hospitalspræst Hanne Bang (Gentofte Hospitalsvej 3A, stuen) på kortet over Gentofte Hospital.​

Find hospitalspræst Dorte Østergaard Christensen
(Gentofte Hospitalsvej 1D, 2. th.) på kortet over Gentofte Hospital.​


Redaktør