Værdigenstande

Hvis du ved indlæggelsen medbringer større værdier i form smykker, penge mv., har du mulighed for at få dem deponeret i en sikkerhedsboks.

Hvordan bliver mine ting deponeret?

Du skal henvende dig til personalet i afdelingen, som sørger for at dine værdigenstande bliver deponeret. Det er også personalet, der hjælper dig med at få dine ting udleveret, når du får brug for dem igen.

Ved dødsfald

Når en patient dør på hospitalet, må afdelingen ikke udlevere vedkommendes værdigenstande til pårørende. Det gælder eksempelvis penge, smykker, briller, ure, hævekort og nøgler.

Afdelingen sørger for, at værdigenstandene bliver deponeret i Informationen. Her bliver tingene opbevaret, indtil sagen er blevet behandlet i skifteretten.

Når skifteretten har behandlet sagen, kan pårørende få de deponerede ting udleveret i Informationen mod forevisning af skifteretsattest og legitimation.

Mistede værdigenstande

Læs mere om, hvor du henvender dig, hvis du har mistet værdigenstande på hospitalet.

Redaktør