Kontaktperson

​Hvis du er indlagt over et døgn, eller skal til mere end én ambulant behandling, får du to kontaktpersoner på afdelingen. 

​​

Kontaktpersonerne sikrer, at der er en plan for din behandling og at planen bliver fulgt op. Desuden sørger kontaktpersonerne for, at du får alle relevante informationer, og at du er inddraget i hele forløbet. 

De to kontaktpersoner er dels en læge, som har ansvar for din behandlingsplan og dels en sundhedsfaglig person, som har ansvar for din pleje. 

Kontaktpersonernes opgave er at koordinere din behandling på afdelingen, eller hvis du skal flyttes til en anden afdeling eller et andet hospital. Desuden er det kontaktpersonens opgave at koordinere med egen læge, hjemmepleje m.m., hvis der er behov for opfølgning, når du udskrives.

Hvis du bliver flyttet til en anden afdeling, får du tildelt en ny kontaktperson derfra.

Målet med kontaktpersonordningen er at sikre et overskueligt og velfungerende forløb for dig som patient.

​​
Redaktør