Mistede værdigenstande

Hvis du har mistet værdigenstande under dit ophold på hospitalet, skal du i første omgang kontakte personalet på den afdeling, hvor du var indlagt.

Hvis dine mistede værdigenstande ikke kan findes, vil sagen blive anmeldt til hospitalets forsikringsmægler.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lene Frederiksen i direktionssekretariatet på 38 68 52 65 eller lene.frederiksen@regionh.dk

Redaktør