Hospitalspræst og imam

Alle hospitaler har ansat præster, der står til rådighed for samtaler med patienter og pårørende. Det kan fortrinsvis ske indenfor almindelig arbejdstid, men i akutte tilfælde kan præsten også tilkaldes eller efter aftale træffes på andre tidspunkter af døgnet.

Sven Rune Havsteen er hospitalspræst på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han fortæller om sin hverdag som hospitalspræst, og om, hvordan du kan bruge præsten under din indlæggelse.

 Indholdsredigering ‭[1]‬

Samtaler og kirkelige handlinger

I løbet af en indlæggelse rejser der sig ofte mange spørgsmål. De anderledes omgivelser og den megen tid, der er til rådighed sammen med den uvante situation, man befinder sig i, er med til at befordre det. De spørgsmål, der rejser sig, kan være af almenmenneskelig karakter eller af religiøs og eksistentiel karakter.

Ønsker du som patient at tale med hospitalspræsten eller få foretaget en kirkelig handling, kan du blot nævne dit ønske for plejepersonalet, der så vil formidle kontakt til hospitalspræsten. Du kan også selv kontakte præsten på telefon eller henvende dig i træffetiden.

Præsten står til rådighed, for de emner du ønsker at tale om. Også dine pårørende kan komme til at tale med hospitalspræsten.

Præsten foretager endvidere kirkelige handlinger som altergang, dåb og vielse.

Gudstjenester

Én søndag om måneden kl. 13.30 holder præsten gudstjeneste med altergang på hospitalet. Det foregår på Gentofte Hospitalsvej 4, 2.sal i dagligstuen, som er ommøbleret til formålet.

Inden gudstjenesten uddeles der invitationer til alle patienter. Ønsker du at deltage, skal du blot henvende dig til personalet, som vil sørge for, at du kan bliver transporteret eller ledsaget til gudstjeneste.

Gudstjeneste Juleaftensdag

Juleaftensdag afholdes der gudstjenester på nogle af afdelingerne. Tidspunkter og steder fremgår af opslag og kan oplyses ved henvendelse til præsten.

Tilbud om en samtalepartner

Der kan være mange forskellige grunde til at ville tale med en præst. Den ene er lige så god som den anden, og den behøver ikke at være ensbetydende med en alvorstung religiøs samtale.

Hospitalspræsten er et tilbud om en samtalepartner, når troen, tvivlen, håbet, angsten, forestillingerne eller fantasierne presser sig på. Præsterne er vant til at tale med mennesker i alle situationer, lige meget hvilken tro eller religiøs overbevisning, du har.

Præsten kommer, når du ønsker det

På nogle afdelinger kommer præsterne jævnligt besøg. Men du er også altid velkommen til selv at tage kontakt til præsterne. Spørg der, hvor du undersøges eller behandles om, hvordan du får kontakt.

Eller få en af dine pårørende eller et personalemedlem til at tage kontakt på dine vegne. Naturligvis har du også mulighed for, at pårørende eller personale er med til samtalen med præsten.

Ønsker du en anden præst - din sognepræst hjemmefra eller en præst fra et andet kirke eller trossamfund - kan det også lade sig gøre. Her vil hospitalspræsterne eller afdelingen hjælpe dig med at få det arrangeret.

Præsten har tavshedspligt

Alle samtaler med præster på hospitalet er omfattet af tavshedspligt, og ingen præst har adgang til hverken din journaler eller plejepersonalets interne notater.

 Indholdsredigering ‭[2]‬

Hanne Bang

Hospitalspræst
(Orlov fra 1. september - 1. december 2019)

Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 3A, Stuen.
2900 Hellerup

Telefon: 38 64 60 94 eller 24 85 06 35
Træffes efter aftale tirsdag til fredag, weekenden og helligdage.

Skriv til hospitalspræst Hanne Bang (undlad at sende fortrolige eller følsomme oplysninger) 

Dorte Østergaard Christensen 

Hospitalspræst

Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 1D, 2. th.
2900 Hellerup

Telefon: 38 64 60 94 eller 40 12 99 98
Træffes bedst mandag og onsdag, efter aftale. 


Hospitalspræsterne formidler også kontakt til din egen præst og til andre trosretninger og kirkesamfund.


Ib Bjørn Lauritsen

Hospitalspræst (vikar for Hanne Bang)

Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 3A, Stuen
2900 Hellerup

Telefon: 38 67 89 37


​Find hospitalspræsterne

Find hospitalspræst Hanne Bang/Ib Bjørn Lauritsen (Gentofte Hospitalsvej 3A, stuen) på kortet over Gentofte Hospital.​

Find hospitalspræst Dorte Østergaard Christensen
(Gentofte Hospitalsvej 1D, 2. th.) på kortet over Gentofte Hospital.​


Redaktør