Præst

Præsten på Gentofte Hospital står til rådighed for dig og dine pårørende.​

​​​​​

Samtaler og kirkelige handlinger

I løbet af en indlæggelse rejser der sig ofte mange spørgsmål. De anderledes omgivelser og den megen tid, der er til rådighed sammen med den uvante situation, man befinder sig i, er med til at befordre det. 
De spørgsmål, der rejser sig, kan være af almenmenneskelig karakter eller af religiøs og eksistentiel karakter.

Ønsker du som patient at tale med hospitalspræsten eller få foretaget en kirkelig handling, kan du blot nævne dit ønske for plejepersonalet, der så vil formidle kontakt til en af hospitalspræsterne. Du kan også selv kontakte præsten på telefon eller henvende dig i træffetiden.

Præsten står til rådighed, for de emner du ønsker at tale om. Også dine pårørende kan komme til at tale med hospitalspræsten.

Præsten foretager endvidere kirkelige handlinger som altergang, dåb og vielse.


Gudstjenester

Én søndag om måneden kl. 13.30 holder en af præsterne gudstjeneste med altergang på hospitalet. 
Inden gudstjenesten uddeles der invitationer til alle patienter. 

Ønsker du at deltage, skal du blot henvende dig til personalet, som vil sørge for, at du kan bliver transporteret eller ledsaget til gudstjeneste.

Juleaftensdag afholdes der gudstjenester på nogle af afdelingerne. Tidspunkter og steder fremgår af opslag og kan oplyses ved henvendelse til præsterne.

Kontakt præsten

Tove Gade Gentofte_praestBWWW.jpg
Tove Gade
Hospitalspræst  
Opgang 3A, stuen tv. 
Telefon: 38 67 37 89
Fax: 39 97 82 30
E-mail: tgad0006@regionh.dk
Træffes tirsdag til fredag, som regel på kontoret kl. 10.00-11.00, samt efter aftale.


Hanne Bang Gentofte_praestWWW.jpg
Hanne Bang
Hospitalspræst
Opgang 1D, Øv. Th
Telefon 38 64 60 94
E-mail: hanne.bang.01@regionh.dk
Træffes mandag og onsdag efter aftale

Hospitalspræsten formidler også kontakt til din egen præst og til andre trosretninger og kirkesamfund.

​Find hospitalspræsten

Klik her og gå til ko​rt over hospitalet.​

Redaktør