Samarbejdskonference 2015

Samordningsudvalgets konference om Tværsektoriel Ledelse i Sundhedsvæsenet den 13. maj 2015, Ballerup Rådhus​

​​

Ny viden og indflydelse

Når patientperspektivet og inddragelse reelt skal være styrende i det tværsektorelle samarbejde, kalder det på en ny tilgang til ledelsesopgaven

  • Er du leder eller mellemleder på hospitalet eller i kommunen?
  • Har du personaleansvar og ansvar for udvikling af samarbejdet på tværs af sektorerne?

Så er dette konferencen, s​om giver dig ny viden og indflydelse gennem udvikling af ledelsesrollen.

Vi byder på oplæg om tværsektoriel ledelse, efterfulgt af workshops og diskussion af konkrete anbefalinger fra Sundhedsaftalen.

 

Program:

8.30 – 9.00        Morgenmad

9.00 – 9.10        Velkomst, ved Samordningsudvalgets formandskab, Inge Kristensen, Social- og Sundhedschef, Ballerup Kommune
Ordet gives videre til Konferencens moderator: Vicedirektør Jan Toftholm, Herlev og Gentofte Hospital. 

9.10 – 10.05     Netværksledelse – hvordan opbygges fælles opgaveløsning gennem tværsektoriel ledelse? ved Janne Seemann, professor, Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde


10.05 – 10.40
   Indblik i Sundhedsaftale III's indhold og retning – et indspil til den fælles ledelsesopgave, ved Centerdirektør Christian Worm, Center for Sundhed, Region Hovedstaden


10.40-11.00
      Pause


11.00 – 11.40
  Erfaringer med tværsektoriel ledelse fra Viborg Kommunes udkørende akutteam – ledelsesmæssige udfordringer og løsninger? ved leder af det kommunale sundhedsvæsen i Viborg Kommune Mette Rohde.


11.40 – 12.00
   Præsentation af workshop-temaer og tværsektorielle ledelsesudfordringer udpeget i KORA-rapporten, ved Jan Toftholm Andersen, vicedirektør Herlev og Gentofte Hospital


12.00 – 13.00
   Frokost

 

13.00 – 14.15   Parallelle workshops – Tværsektoriel ledelse skal understøtte Sundhedsaftalen

Konkrete erfaringer med tværsektoriel ledelse og hvordan man som leder kan styrke samarbejdsrelationer og kommunikationen på tværs af sektorerne.

 

Workshop 1: Tværsektoriel ledelse af gentoptræning og rehabilitering

Erfaringer fra projekt om tværsektoriel og tværkommunal kræftrehabilitering – hvad var de ledelsesmæssige udfordringer og løsninger? ved specialkonsulent Anne Ganner Bech, ETSUF, Herlev og Gentofte Hospital

 

Workshop 2: Tværsektoriel ledelse af forløbskoordination

TUE-projektet - Erfaringer fra Tværsektoriel Udredningsenhed på Bispebjerg Hospital – hvad var de ledelsesmæssige udfordringer og løsninger?, Ved Annemette Olesen, Sundhedsfaglig konsulent og daglig leder i TUE, Københavns Kommune.

 

Workshop 3: Kommunikationsaftalen som et tværsektorielt ledelsesværktøj

Resultater fra BRO-projektet i Planområde Midt. Hvordan ser erfaringerne ud 2,5, år efter ? Hvad har vi lært om tværsektoriel ledelse? Hvad skal der til for at fastholde løsningerne? Ved repræsentant for BRO-projektet.

 

14.15 – 14.35 Kaffepause

 

14.35 – 15.15   Visioner for tværsektoriel ledelse

Inspirationsoplæg forud for paneldiskussionen: Erfaringer og visioner fra Region Midtjylland med skabelse af tværsektoriel sammen-hæng og ledelse. Ved Hospitalsdirektør Henning Vestergaard, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

 

15.15 – 15.55 Paneldebat: Hvordan styrker vi tværsektoriel ledelse i planområde midt?

Praktiserende læge og hospitalspraksiskonsulent Bjørn Perrild

Repræsentant for Lyngby-Taarbæk Kommune

Ledende overlæge Finn Rønholt, Med.Afd.O, Herlev og Gentofte Hospital

Vicedirektør Pernille Slebsager, Herlev og Gentofte Hospital

Direktør for Voksne, Job og Sundhed Ulrich Schmidt Hansen, Herlev Kommune,

Centerchef for Center for Social & Sundhed Inge Kristensen, Ballerup Kommune

Ordstyrer: Vicedirektør Jan Toftholm, Herlev og Gentofte Hospital.

 

15.55 – 16.00   Tak for i dag, ved Samordningsudvalgets formandskab, Pernille Slebsager, Vicedirektør Herlev og Gentofte Hospital.


 


 


 

Redaktør