Medlemmer af samordningsudvalget

​​​​​

​​Formandsskab:​

 • René Priess, vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital
 • Mette Ryle, sundhedschef, Rudersdal Kommune
 • Henrik Jessen, praktiserende læge, udnævnt af PLO


Medlemmer:

 • Finn Rønholt, ledende overlæge, Afdeling for Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital
 • Hanne Forbech Skall, ledende terapeut, Afdeling for Fysio- og Ergoterapi, Herlev og Gentofte Hospital
 • Susanne Juul, ledende oversygeplejerske, Akutmodtagelsen, Herlev og Gentofte Hospital
 • Sussie Bratbjerg Israelson, ledende oversygeplejerske, Afdelingen for Børn og Unge, Herlev og Gentofte Hospital
 • Helle Tødt, samordningskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital
 • Susanne Andersen, områdechef, Pleje & Sundhed Drift, Gentofte Kommune
 • Christian Bartholdy, centerchef for Omsorg og Sundhed, Herlev Kommune
 • Tina Wils, centerchef, Egedal Kommune
 • Eva Borg, centerchef, Ballerup Kommune​
 • Anette Helt Hansen, områdeleder, Furesø Kommune
 • Herle Klifoth, afdelingschef for træning og pleje, Gladsaxe Kommune
 • Jeanette Nygaard Madsen, sundheds- og sekretariatschef, Lyngby-Taarbæk Kommune (kommunal medformand)
 • Allan Pedersen, kontorchef, Rødovre Kommune
 • Ulla Darre, ledende sundhedsplejerske, Gentofte Kommune (fælles kommunal repræsentant for børneområdet)
 • Kirsten Sander, hospitalspraksiskonsulent for Herlev Hospital
 • Marie Baastrup, enhedschef, Region Hovedstadens Akutberedskab
 • Jean Jensen, enhedschef, Center for Sundhed, Region Hovedstaden
 • Carin Engel, enhedschef, Klinisk Kvalitet og Patientforløb, Herlev og Gentofte Hospital
 • Ingelise Geller, brugerrepræsentant
 • Inger Hee, brugerrerpræsentant
 • Einar Bolt, brugerrepræsentant


​Sekretariat:

 • Nina Gath, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Ida Pedersen Halvorsen, Klinisk Kvalitet og Patientforløb, Herlev og Gentofte Hospital​


 


 

Redaktør