Enhed for Patientforløb

​Enhed for Patientforløb arbejder for at implementere Sundhedsaftalen, som er indgået mellem kommuner og region i Region Hovedstaden med henblik på at skabe sammenhængende og sikre patientforløb på tværs af sektorer.

Enheden servicerer Direktionen, afdelingsledelser og medarbejdere på hospitalet og indgår løbende i dialog med kommuner og praktiserende læger.

Har du spørgsmål eller forslag til det det tværsektorielle samarbejde på hospitalet, er du velkommen til at kontakte:

Carin Engel
Enhedschef for Patientforløb
Telefon: 38 67 72 28

Send mail til Carin Engel

Enhed for Patientforløb er en del af Patientforløb og Organisation.

Redaktør