Enhed for Patientforløb

​Enhed for Patientforløb arbejder for at implementere Sundhedsaftalen, som er indgået mellem kommuner og region i Region Hovedstaden med henblik på at skabe sammenhængende og sikre patientforløb på tværs af sektorer.

Enheden servicerer Direktionen, afdelingsledelser og medarbejdere på hospitalet og indgår løbende i dialog med kommuner og praktiserende læger.

Har du spørgsmål eller forslag til det det tværsektorielle samarbejde på hospitalet, er du velkommen til at kontakte:

Lotte Hede    ​                                                                                ​​​​
Enhedschef for Patientforløb 
Telefon: 38 67 30 15
E-mail: Lotte Hede
 

Enhed for Patientforløb er en del af Patientforløb og Organisation.


 


 


 

Redaktør