Enhed for Patientforløb

​Enhed for Patientforløb arbejder for at implementere Sundhedsaftalen, som er indgået mellem kommuner og region i Region Hovedstaden med henblik på at skabe sammenhængende og sikre patientforløb på tværs af sektorer.

Enheden servicerer Direktionen, afdelingsledelser og medarbejdere på hospitalet og indgår løbende i dialog med kommuner og praktiserende læger.

Har du spørgsmål eller forslag til det det tværsektorielle samarbejde på hospitalet, er du velkommen til at kontakte:

Carin Engel
Enhedschef for Patientforløb
Telefon: 38 67 72 28

Send mail til Carin Engel, Enhedschef for Patientforløb, hvis du har spørgsmål til det tværsektorielle samarbejde på hospitalet.

Enhed for Patientforløb er en del af Patientforløb og Organisation, Herlev og Gentofte Hospital..

Redaktør