Arbejdsgruppen vedrørende genoptræning

Kommissorium:

Kommissorium for genoptræningsgruppen

Medlemmer:

Hanne Forbech Skall, ledende terapeut, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital (formand)

Alex de Vries, ledende fysioterapeut, Gentofte Kommune (formand)

Susanne Mortensen, leder af Træning & Aktivitet, Ballerup Kommune

Susanne Sønderup, daglig leder for Trænings- og Ressourceteamet, Gladsaxe Kommune

Marianne Kahla, leder af Træning og Hjælpemidler, Herlev Kommune

Tove Lundgaard, centerleder, Genoptræningscenter, Furesø Kommune

Camilla Søltoft Bansleben, teamleder Sundhed & Træning, Egedal Kommune

Birgitte Jacobsen, Leder af træningsområdet, Rudersdal Kommune

Johnny Juel Nielsen, Leder af Træningscenteret, Rødovre Kommune

Tina Elsberg, ledende terapeut, Lyngby-Tårbæk Kommune

Lisbeth Ulnits, afdelingsfysioterapeut, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

Lene Tokkesdal Dunker, specialkonsulent, Herlev og Gentofte Hospital (sekretær)

 

 

Redaktør