​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sundhedsklynge Midt

​Find deltagere, referater, forretningsorden mv.for Politisk Sundhedsklynge Midt 

Der er etableret både politiske og faglige sundhedsklynger omkring de 5 akuthospitaler i Region Hovedstaden.

Sundhedsklyngerne skal styrke sammenhæng og sikre bedre forløb på tværs af sektorer.

Sundhedsklyngerne skal også være drivende i en styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling af det nære sundhedsvæsen. Den skal bl.a. prioritere indsatser, der imødekommer de lokale behov og som sikrer bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Sundhedsklyngerne skal samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om, herunder:

  • Ældre medicinske borgere
  • Borgere med kronisk sygdom
  • Borgere med psykiske lidelser

I Faglig Sundhedsklynge Midt indgår: Herlev Gentofte Hospital, Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre kommuner, almen praksis, samt organisatoriske brugerrepræsentanter.

Den Faglige Sundhedsklynge erstatter det tidligere samordningsudvalg i Planområde Midt, og består således fortsat af repræsentanter fra hospital, kommuner, almen praksis og organisatoriske brugerrepræsentanter. 

​​Faglig Sundhedsklynge Midt ​

 Dagsorden og Referat 7. Okt 2022


7. Oktober 2022

Dagsorden til mødet d. 7. okt. i Faglig Sundhedsklynge Midt.pdf

Referat af møde d. 7. okt. 22 i Faglig Sundhedsklynge Midt.pdf


 Dagsorden og Referat 23. Nov 2022


23. November 2022

Dagsorden til møde i Faglig Sundhedsklynge Midt d 23. nov. 2022.pdf

Referat af mødet i Faglig Sundhedsklynge Midt d 23. nov. 2022_final.pdf

Bilag

​​​Bilag om grundaftale mellem hospitalerne i Region Hovedstaden.pdf

Bilag om opgavebeskrivelse for arbejdsgrupper under Faglig Sundhedsklynge Midt.pdf

Bilag om rammeoplæg for Sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Bilag om tids og procesplan for sundhedsaftale.pdf


 Forretningsorden


Gældende for Faglig Sundhedsklynge Midt

Forretningsorden Faglig Sundhedsklynge Midt.pdf


 Medlemmer af Sundhedsklynge Midt


Medlemmer af Sundhedsklynge Midt

Fra Herlev og Gentofte Hospital:

Anne Jastrup Okkels, Hospitalsdirektør 
Helene Bliddal Døssing, Vicedirektør 
Lotte Usinger, Cheflæge. Medicinsk Af. O
Morten Hougaard, Chefsygeplejerske, Medicinsk Afd. O
Lotte Klitfod, Cheflæge, Akutmodtagelsen, Afd. A
Susanne Juul, Chefsygeplejerske, Akutmodtagelsen, afd. A
Sussie Israelsen, Chefsygeplejerske, Børn- og Unge Afd. E
Lasse Nørgaard, Stabschef for Klinisk Kvalitet & Patientforløb​

Fra Region Hovedstadens Psykiatri

Jakob Franck Larsen, Centerchef, Psykiatrisk Center Ballerup
Ulla Jørgensen, Cheflæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Fra Vagtcentralen:

Berit Juhl Schau, Enhedschef 

Fra Regionsgården:

Nina Husfeldt Clasen, Enhedschef for Det Nære Sundhedsvæsen 

Fra kommunerne:

Gitte Bylov Larsen, Direktør, Gladsaxe Kommune
Eva Borg, Centerchef for Voksen og Sundhed, Ballerup Kommune
Ann Dorthe Ahrenskjær, Centerleder for Brydehuset, Ballerup Kommune
Tina Wils, Centerchef for Sundhed og Omsorg, Egedal Kommune
Tine Larting, Chef for Sundhed og Voksne, Herlev Kommune 
Annelia Jensen, Centerchef for Sundhed og Seniorliv, Furesø Kommune
Charlotte Kruse Lange, Centerchef for Børn og Voksne, Furesø Kommune
Tina Roikjer Køtter, Chef for Pleje og Sundhed, Gentofte Kommune
Herle Klifoth, Chef for Sundhed og Rehabilitering, Gladsaxe Kommune
Mette Gerhard, Sundheds- og Aktivitetschef, Lyngby-Taarbæk Kommune
Mette Ryle, Sundhedschef, Rudersdal Kommune
Ida Kock Møller, Chef for Ældre- og Handicapafdelingen, Rødovre Kommune

Fra PLO-H

Annette Randløv, Praktiserende læge
Anders Dupont, Praktiserende læge​

Fra Patientinddragelsesudvalget (PIU)

Janie Eriksen, Udpeget af Danske Patienter
Conny Dahl Hjarsø, udpeget af Ældresagen
Kirsten Hybschmann, udpeget af Psykiatriforeningernes Fællesråd

Fællessekretariat:

Annemette Bundgaard, Specialkonsulent, Gladsaxe Kommune 
Heidi Wiberg Johansen, Specialkonsulent, Gladsaxe Kommune 
Marianne Christine Skov Iversen, Chefkonsulent, Herlev og Gentofte Hospital 
Mette Nørgaard, Chefkonsulent, Herlev og Gentofte Hospital

Øvrige sekretariatsmedlemmer:

Astrid Marianne Hjortø, Specialkonsulent PLO-H​

 Mødekalender


Mødekalender

2023
  • ​11. Marts
  • 14. Juni
  • 9. Oktober
  • 15. December
2024
2025​

​​

Redaktør