Vicedirektør Lisbet Ravn ​​

Her kan du læse om Herlev og Gentofte Hospitals vicedirektør, Lisbet Ravn.


Det brænder jeg for 

Herlev og Gentofte Hospital er unikt, fordi det både er et af landets største akuthospitaler, rummer et af de nationale kræftcentre og har højtspecialiserede funktioner. Som vicedirektør vil jeg fastholde, men også videreudvikle, evnen og modet til at se på tværs af opgavetyper og organisationsdele på hospitalet, i regionen og tværsektorielt. På den måde styrker vi synergi og samarbejde, så gode ideer bredes ud til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere, siger Lisbet Ravn.

Baggrund 

Lisbet Ravn er uddannet læge fra Københavns Universitet. Hun er speciallæge i anæstesiologi, og har en omfattende ledelses-, forskning- og klinisk erfaring fra en række af Region Hovedstadens hospitaler. De seneste otte år har hun arbejdet som ledende overlæge i Akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital. Før hun kom til Herlev Hospital i 2012, havde hun blandt andet ansættelser som overlæge i Udviklingsafdelingen på Bispebjerg Hospital og Uddannelsesansvarlig overlæge på Anæstesiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital .
Lisbet har også en master i Management Development fra Copenhagen Business School. 


Redaktør