Vicedirektør Anne Gram


Anne Gram har været vicedirektør på Herlev​ Hospital siden juni 2013.

Det brænder jeg for
- Mit mål er at skabe de bedste rammer for, at patienterne får individuel behandling af højeste faglige kvalitet. Det indebærer, at patienterne skal opleve, at de bliver lyttet til og inddraget i beslutningerne. For at fastholde vores gode og kompetente medarbejdere, skal vi have de bedst mulige fysiske rammer, apparatur og it samt en organisation båret af tillid og åbenhed, siger vicedirektør Anne Gram.

Baggrund

Anne har mellem 2004-2013 været på flere hospitaler i Region Hovedstaden. Hun har blandt andet været konstitueret vicedirektør på Amager Hospital og kvalitetschef på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Før det har Anne haft en lang karriere som international managementkonsulent. Anne er civilingeniør fra Aalborg Universitet, 1991. 
Redaktør