Systematisk COVID 19 test af ansatte

Test for COVID-19 er et vigtigt element i at forhindre smittespredning blandt patienter og personale. Derfor tilbydes medarbejdere med patientkontakt test for COVID-19 med faste intervaller.

De systematiske test er et tilbud, som skal beskytte dig, dine kolleger og vores patienter. Derfor opfordrer den regionale og den lokale ledelse til, at medarbejdere tager imod tilbuddet.

Hvor og hvornår kan jeg blive testet?


Herlev-matriklen:
Corona-podeklinikken
Adresse: Borgmester Ib Juuls vej 29B., 2730 Herlev
Åbningstid: Alle dage kl. 7 - 17 

Gentofte-matriklen:
Podestationen på Gentofte
Adresse: Gentofte Hospitalsvej 3 A, stuen tv., 2900 Hellerup
Åbningstid: Hverdage kl. 7 - 17 og weekender kl. 7 - 15.30

Hvor ofte skal jeg testes?

Hvor ofte du kan blive testet afhænger af din funktion. Din nærmeste leder har vurderet, om du bør testes hver 2. eller hver 6. uge.
Få mere information om din test af din leder.

Sådan får du svar

  • Det anbefales, at du henter app’en ’MinSundhed’, der kan du let finde svar på din podning på din smartphone.
  • Du kan også se dit testsvar på sundhed.dk
  • Svaret vil også blive sendt til den praktiserende læge.


​Spørgsmål & svar

Her kan du finde svar på en række spørgsmål til systematisk COVID-19-test.


Hvem kan blive testet med faste intervaller

Ved almindelig patientkontakt bliver medarbejderne tilbudt test hver uge.
 
Vurderingen af hvem, der bliver tilbudt test sker lokalt og tilpasses den konkrete patientsammensætning og flow.
Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk test af medarbejdere med patientkontakt, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder. Hvorfor skal nogle medarbejdere nu testes med faste intervaller?

Test er et effektivt værktøj til at passe godt på både personale og patienter. Derfor har regionen indført tilbud om systematisk test af sundhedspersonale med patientkontakt minimum hver uge.
Er det frivilligt?

Systematiske test af sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere og patienter. Derfor opfordrer den regionale og  lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet.  
Skal jeg testes, hvis jeg ikke har patientkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med patientkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men man kan altid blive testet efter aftale med din leder, og det er vigtigt at være opmærksom og reagere på selv de mindste symptomer.
Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar?

Ja, du kan godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du får selv de mindste symptomer på COVID-19 (feber, tør hoste, vejtrækningsbesvær), skal du testes igen og må ikke gå på arbejde, før der foreligger et negativt svar på test.Hvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Hvis din test viser, at du er smittet med COVID-19, skal du blive hjemme og orientere din leder, så din arbejdsplads kan gennemføre smitteopsporing der, hvor det er relevant. 

Ved forværring af symptomer skal du ringe til din læge.
Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på en afdeling?

Hvis der er påvist smitte på en afdeling, iværksættes der test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Hvordan behandles mine personoplysninger?

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

  • CPR-nummer
  • Sygesikringsgruppe
  • Tilknytning til praktiserende læge
  • Svar på din test

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne bliver desuden videregivet til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt Sundhed.dk med henblik på, at du kan se dit testresultat her. 

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 kan findes på retinformation.dk:Redaktør