Ernæringskomitéen

​Formål 

Formålet med komitéen er bl.a. at:
  • sikre at kost indgår som en del af patientens behandling og som en kulinarisk oplevelse, der skaber velvære
  • sikre at regionens mad- og ernæringspolitik implementeres på hospitalet og sikre optimering af det tværfaglige samarbejde omkring ernæring
  • rådgive direktionen og de kliniske afdelinger i spørgsmål om ernæring og ernæringsterapi.

Møder 

Komitéen mødes 4 gange årligt.
Patient- og pårørenderepræsentanterne vælges for en 2-årig periode.​
Redaktør