Afdeling for Nuklearmedicin

(Tidligere Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling)
Vi udfører fysiologiske og nuklearmedicinske ​undersøgelser af alle organsystemer, som led i udredning, diagnostik og opfølgning. Undersøgelse sker efter henvisning fra din egen læge eller speciallæge.