Kontakt ledelsen i administration, drift og service

​​​

Patientforløb og Organisation

Chef for Patientforløb og Organisation Sidsel Rasborg Wied
Telefon: 38 67 30 17

Sekretariat og Kommunikation

Enhedschef for Kommunikation, Astrid Dalum
Telefon: 38 67 77 78
Send til Astrid Dalum, Enhedschef for Kommunikation


Service og Logistik

Chef for Service og Logistik, Louise Lindelof
Telefon: 29 27 54 63
E-mail: Louise.Lindelof@regionh.dk

Køkkenchef Marianne Lange 
Telefon: 38 67 31 76
E-mail: Marianne.Lange@regionh.dk

Fungerende rengøringchef, Louise Lindelof
Telefon: 29 27 54 63
E-mail: Louise.Lindelof@Regionh.dk

Logistikchef Henrik Als
Telefon: 40 47 15 44
E-mail: Henrik.Als@Regionh.dk

Økonomi 

Økonomichef 
Malene Højsted Kristensen
Telefon: 38 67 79 21 

Redaktør