​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Graduateprogram for jordemødre

​Du får den bedste start på arbejdslivet som jordemoder gennem Region Hovedstadens graduateprogram.​

En god st​​art​

​​​Som nyuddannet jordemoder på et af regionens fødesteder bliver du en del af et to-årigt graduateprogram. Det giver dig en tryg start i jobbet med masser af faglig og personlig udvikling.

Du bliver ansat lokalt på en fødeafdeling på et af regionens hospitaler. ​

Fra studerende til færdiguddannet​

​I videoen fortæller jordemoderen Camilla om ​overgangen fra at være studerende til færdiguddannet jordemoder, om de nye indtryk og den stejle læringskurve, og hvordan kompetenceudviklingen i graduateprogrammet blev introduceret på det​ helt rigtige tidspunkt.​

Graduateprogrammet

Med graduateprogrammet tilbyder vi dig: 

 • ​fastansættelse på en af regionens fødeafdelinger 
 • introduktionsforløb i egen afdeling
 • mentorordning
 • gruppesupervisions forløb med fokus på din faglige og personlige udvikling
 • kursus- og kompetence forløb på tværs af de fem fødesteder i regionen
 • et socialt fællesskab og kolleganetværk på tværs af de fem fødesteder i regionen
 • et antal uddannelsesdage, hvor du selv er med til at vælge indholdet.

Gr​ad​uateprogrammet giver dig to år med lærerige aktiviteter både i din egen afdeling og på tværs af fødestederne. Du får glæde af et fællesskab med andre nyuddannede jordemødre på dit hold, samtidig med, at dine nære kolleger sørger for at tage godt i mod dig. ​​​​

Kurser på graduateprogrammet

I løbet af graduateprogrammet kommer du på forskellige kurser, der styrker dine faglige kompetencer som jordemoder. Læs mere om de forskellige kurser:


Kursets indhold

På kurset lærer du om fosterfysiologi, CTG og STAN. 

Du bliver trænet i at: 

 • overvåge moderens veer og barnets hjertelyd (CTG)
 • tolke CTG- og STAN-målinger
 • identificere og graduere afvigelser, så du kan sikre nødvendige indgreb og forhindre unødvendige indgreb.

Du afslutter kurset med en test.​

Kursets form

Kurset er en blanding af e-læring og holdundervisning.

Kursets varighed

Kurset varer 1 dag​.


​Kursets form og indhold

På kurset får du opdateret og øget din viden om fødselslæsioner, og du træner dine færdigheder i suturering. 

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og færdighedstræning i:

 • Bedøvelse
 • Knudeteknikker
 • Heling og patientinformation
 • Anatomi og bækkenbundsmuskulatur
 • Fødestillinger og forebyggelse af bristninger
 • Diagnostik og suturering af grad 2-bristninger og episiotomier.

Kursets varighed

Kurset varer 1 dag.​


​Kursets form og indhold

Kurset består af 3 moduler

Modul 1. Den Jordemoderfaglige værktøjskasse:

På modulet lærer du om rebozo. Du får viden om evidens og virkningsmekanisme samt brugen i traditionel fødselskultur.

Du får praksiserfaring med at bruge rebozo som metode til at kunne afspænde, smertelindre, vestimulere og til korrektion af barnets indstilling i bækkenet.

Derudover lærer du også om andre fødselsrelaterede redskaber og teknikker, og du øver, hvordan du kan bruge dem til at understøtte den normale fødselsproces.

Modul 2. Kroppen som kommunikator

Modulet giver dig viden og bevidsthed om kontakt til din egen krop og følelser i udfordrende situationer. Du lærer at ”blive i kroppen” og ”vende tilbage til kroppen” i tilspidsede situationer gennem grounding - og centreringsteknikker.

Du får en bevidsthed, der kan gøre kroppens tavse viden synlig for dig selv. Du vil blive opmærksom på dine kropslige ressourcer og reaktionsmønstre i forskellige situationer, og hvordan du ved hjælp af bevidsthed, empati og empowerment kan ændre ugunstige kropslige mønstre.

Gennem viden og praksisøvelser lærer du, hvordan du tager lederskab over en gruppe eller situation ved at indtage et rum med overblik, udstråling og centrering.

På modulet får du viden om kommunikations – og kontaktlæsning af kroppens sprog. Du lærer at skabe en opmærksomhed på den subtile kropslige sansning, der opstår mellem mennesker. Modulet lærer dig om betydningen af territoriale grænser, og hvordan du som jordemoder kan bruge berøring, som kontaktskabende element i fødslen, samt hvordan du kan ”være” i en kontakt uden at forstyrre.

Modul 3. Akupunktur

Du bliver introduceret for akupunkturens grundprincipper og historie, og du bliver undervist i kroppens meridianer og akupunkturteknikker. Du lærer også specifikke akupunkturpunkter at kende, som du som jordemoder må anvende under fødslen.

Modulet klæder dig på til at udfører akupunktur på fødende med vigtig viden om: 

 • Indikationer og kontraindikationer 
 • Forhold, der kan hæmme akupunkturens virkning
 • Akupunkturpunkter, du ikke må anvende på fødende. 

Du vil også lære om lovgivning og om korrekt dokumentation og journalføring.

Kursets varighed

Kurset varer 3 dage.


​Kursets form og indhold

Kurset klæder dig på til at blive kontaktjordemoder og har til formål at styrke dine kompetencer inden for praktisk vejledning og rådgivning af studerende.

På kurset får du teoretisk og praktisk viden om:

 • Læring og vejledning
 • Vejlederroller og rådgivning
 • Vejledningsmodeller
 • Evaluering og feedback.

​Kursets varighed

Kurset varer 3 dage.


​I løbet af graduateprogrammet gennemgår du en række webinarer, der hjælper dig med at forstå og begå dig i de organisatoriske og praktiske dele af jobbet som jordemoder i Region Hovedstaden. ​Søg job som jordemoder

Vi har løbende nye jobopslag, hvor vi søger jordemødre. Er du nyuddannet jordemoder, bliver du automatisk tilmeldt graduateprogrammet, når du bliver ansat.

Redaktør