​​​​​​​​​​​

Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter

​​På Herlev og Gentofte Hospital tror vi på, at vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Derfor vil du som social- og sundhedsassistent møde et kompetenceudviklingsprogram​​​ der støtter din faglige og personlige udvikling.​

​Kompetenceudvikling på hospitalet

Herlev og Gentofte Hospitals kompetenceudviklingsprogram for social- og sundhedsassistenter bygger på hospitalets ambition 'Godt behandlet'. Målet er, at patienterne oplever sig godt behandlet, samtidig med at du som kommende eller nuværende medarbejder, oplever en arbejdsplads med struktur på de mange udviklingsmuligheder, og derigennem føler dig motiveret, værdifuld og godt behandlet.

Kompetenceudviklingsprogrammet er derfor udviklet specifikt til dig, der er social- og sundhedsassistent, med fokus på dit potentiale for udvikling gennem hele din ansættelse.

Basis for dialog og udvikling

Kompetenceudviklingsprogrammet er opbygget ud fra sygeplejens kerneopgaver, og beskriver den grundlæggende sygepleje gennem Fundamentals of Care (FoC). Porgrammet er inddelt på flere niveauer ud fra Blooms taksonomi og SOLO-taksnonomien. Det giver således retning for udvikling af kompetencer og muligheder for at vurdere, hvor du måtte have behov for undervisning, simulation og træning, samt lægger op til dialog med din leder om forventninger.​

Kompetenceudviklingsprogrammet understøttes af kurser målrettet kompetencerne, som du efter aftale med din leder er meget velkommen til at deltage i. 

Kompetenceudviklingsprogrammet tilføjes specialespecifikke kompetencer lokalt i afdelingerne helt individuelt efter, hvilke opgaver afdelingen og social- og sundhedsassistenterne løser i hverdagen. ​

Læs mere

I boksen 'Program for kompetenceudvikling' her på siden kan du læse mere om programmets indhold, og hvordan du bruger det.​​

Redaktør