Sundhedsadministrativ Uddannelse

​En ny erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration afløser lægesekretæruddannelsen. Den nye uddannelse skal sikre de rette sundhedsadministrative kompetencer i fremtidens samlede sundhedsvæsen. De første studerende på den nye uddannelse starter 1. september 2021. 

Sundhedsadministrativ koordinator

Som sundhedsadministrativ koordinator i Region Hovedstaden varetager du en række administrative og koordinerende opgaver i tæt samarbejde med det øvrige sundhedspersonale og på tværs af sektorer og varetager en vigtig kontakt med patienter, borger og de pårørende.

Den sundhedsadministrative koordinators opgaver:

Sundhedsadministrative koordinatorer får opgaver inden for følgende områder:

  • Administrativ koordination af patientforløb, journalbehandling og patientkontakt
  • Driftskoordineringsopgaver og bidrag til effektiv og optimal ressourceanvendelse og kapacitetsudnyttelse
  • Arbejde med data fx. at foretage registreringer, lave dataudtræk, bearbejde og formidle data til kollegaer og til ledelsen i samarbejde med andre faggrupper (f.eks. it-medarbejdere)
  • Grundlæggende administrative opgaver, f.eks. i form af sagshåndtering, udarbejdelse af dagsordener, beslutningsoplæg og referater
  • Kvalitets- og udviklingsarbejde, f.eks. ift. patientsikkerhed og sikre arbejdsgange og udvikle nye effektive administrative løsninger på tværs af fag og sektorer

Uddannelsen: 

Den sundhedsadministrative uddannelse er en 2½- årig erhvervsakademiuddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Job og videreuddannelse:

Som færdiguddannet sundhedsadministrativ koordinator kan du arbejde både i det offentlige og i det private. Det kan fx være på offentlige regionale hospitaler, i det kommunale sundheds- og omsorgsområde, hos private praktiserende læger, på private sygehuse eller hos fysioterapeuter og kiropraktorer.

Du har mulighed for at videreuddanne dig til professionsbachelor. Læs mere på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider. Hvis du har erhvervserfaring, er der evt. mulighed for, at du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse.

Mere information

Læs mere på uddannelsesguiden

Læs mere på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside 

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside

Kontakt

Du kan få yderligere information ved at kontakte uddannelsesenheden i Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse

Signe Torsbjerg Jørgensen

Uddannelseskonsulent

signe.torsbjerg.joergensen@regionh.dk (undgå at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 

Dorte Helving Rasmussen

Sektionschef

Dorte.helving.rasmussen@regionh.dk (undgå at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)


Redaktør