Jordemoder

Som jordemoder undersøger du gravide kvinder, underviser i fødselsforberedelse, guider kvinden og barnet gennem fødslen, samt rådgiver efterfølgende om amning.

​​​​

​Jordemoder​​ens opgaver

Som jordemoder følger du kvinden, hendes partner og barnet i løbet af graviditeten, underviser i fødsels- og familieforberedelse og varetager selvstændigt den normale fødsel samt barselsperiode. Du arbejder ofte tæt sammen med andre faggrupper især fødselslæger, narkoselæger, børnelæger, SOSU-assistenter, sygeplejersker og sundhedsplejersker. Jordemoderens arbejde er selvstændigt og mangeartet og kræver robusthed, tålmodighed og empati.

Udda​nnelsen

Jordemoderuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse på jordemoderstudiet kræver typisk et højt eksamensgennemsnit på kvote 1 og det er også muligt at søge via kvote 2. Du ansøger via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Job og videreu​​ddannelse

Færdiguddannede jordemødre bliver typisk ansat på en afdeling på et hospital. Her udfører de graviditetsundersøgelser, yder fødselshjælp og giver barselsomsorg. Dd jordemoderuddannelsen er en professionsbachelor, er der gode muligheder for videreuddannelse fx på en diplom- eller masteruddannelse samt kandidatuddannelse i jordemodervidenskab eller andre kandidatuddannelser.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Redaktør