Ergoterapeut

​Som ergoterapeut i Region Hovedstaden arbejder du primært med træning og rehabilitering af børn og voksne.

​​

Ergot​​erapeutens opgaver

Som ergoterapeut genoptræner og rådgiver du patienter og borgere med psykiske lidelser, sociale handicap og/eller fysiske skader på muskler, led og knogler. Patienten trænes, med udgangspunkt i egne ressourcer, i deres daglige gøremål, fx personlig hygiejne, påklædning, rengøring, indkøb, madlavning og spisning, så de, så vidt muligt, bliver i stand til at klare sig selv. Som ergoterapeut kan du have mange forskellige roller, fx underviser, behandler, konsulent samt vejledning i ergonomi og brug af hjælpemidler.

Uddannel​sen

Ergoterapeutuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Læs mere på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside

Job og vi​​dereuddannelse

Jobmulighederne for ergoterapeuter er fornuftige i hele landet, men der kan være ledighed i enkelte områder. Der er gode muligheder for videreuddannelse fx på en diplom- eller masteruddannelse.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Redaktør