Corona uddannelse

​Uddannelserne har til formål at opkvalificere personalet til kunne indgå effektivt og forsvarligt i behandling af patienter med mistænkt eller erkendt positiv test for Corona virus og/eller COVID-19 sygdom. Find links til uddannelserne i Kursusportalen.

Overblik over og links til Corona uddannelser på Herlev og Gentofte Hospital

 • Corona-ITA-kursus mhp. respiratorbehandling (link til Kursusportalen) –  8 timer.
  Kurset er målrettet personale som skal opkvalificeres til at kunne indgå som ressource på Intensiv-funktioner med respiratorbehandling. Tilmelding til dette kursus foregår ”håndholdt” af Simulation og Træning i samarbejde med HGH afdelinger for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling. 

 • Corona/Covid-19 kursus for personale på HGH (link til Kursusportalen) – Samlet 3½ timer.
  Kurset er målrettet personale som skal opkvalificeres til at kunne indgå som sundhedsfaglig ressource i behandlingen af patienter som er isoleret for kontakt- og dråbesmitte med Corona/COVID-19.

  Ovenstående kursus afløser kurserne "Corona Ward Light", "Corona Ward" og "Corona IMA" kurserne.

 • Corona-LÆGE-kursus (COVID-afsnit) (link til Kursusportalen) - 7 timer. 
  Kurset er målrettet lægefagligt personale på Herlev og Gentofte Hospital som, efter aftale med lokale ledelse, skal opkvalificeres til at kunne indgå som lægefaglig ressource i behandlingen af patienter som også er isoleret for dråbesmitte, sv.t. Corona/COVID-19.

Uddannelserne foregår på begge matrikler, og du kan se indhold, undervisningssted m.v. i Kursusportalen.

Undervisningen foretages af erfarne sundhedsfaglige undervisere med en baggrund som enten sygeplejerske eller læge. 

Redaktør