Ledelse af funktioner

Forløbet er for dig, som ikke har formelt personaleansvar, men har ansvar for at koordinere en opgave eller at lede andre fagligt. Du er fx koordinator, teamleder, leder i vagten eller tovholder for en tværgående indsats.


​For dig som er:​PrisVarighed​Form
Medarbejder, der leder uden at have personaleansvar​6.000,- 4 dage over ca. 3 måneder​Fire dage, hvor du sideløbende arbejder med udfordringer fra din hverdag

Dit udbytte af Ledelse af funktioner

 • Større gennemslagskraft i din rolle og større indflydelse
 • Bedre forståelse af dit mandat og flere handlemuligheder
 • Du bliver bedre til at forklare andre meningen med opgaver, projekter m.m.
 • Træning i konkrete redskaber til fx forandringskommunikation, forskellige motivationstyper, metoder til håndtering af konflikt og modstand
 • Struktureret dialog med din leder om forventninger til dig og jeres indbyrdes samarbejde
 • Netværk med kolleger i regionen

​Afdelingens udbytte

Afdelingen får en medarbejder, der i højere grad

 • føler sig sikker i sin ledelsesrolle
 • kender og udnytter de muligheder, som ledelsesopgaven rummer
 • kan motivere kolleger
 • udfylder rollen som bindeled mellem medarbejderne og ledelsen

Desuden støtter forløbet deltageren i at løse en konkret og selvvalgt opgave i jeres afdeling, fx et forbedret patientforløb, implementering af en ny arbejdsgang eller et nyt samarbejde med andre enheder.

Tidsforbrug og forberedelse

 • 4 dage over en periode på ca. 3 måneder
 • Mellem dagene arbejder du derhjemme med en opgave, som du og din leder har aftalt
 • Du og din leder skal sætte tid af til sparring før, under og efter selve forløbet
 • Vi anbefaler, at du sætter tid af til at læse korte artikler og eventuelt en fagbog eller to undervejs i forløbet

Før forløbet skal du sammen med din leder udfylde et forberedelsesark, hvor I bl.a. beskriver den case, som du gennem forløbet skal bruge som øvebane. I skal samtidig afklare forventningerne til din deltagelse, til din leders sparring undervejs og drøfte de konkrete rammer for dit arbejde med casen.

Forløbets form og indhold

I 2020 bliver der to hold målrettet forskningsledere med max 3-5 års erfaring i rollen. Derudover bliver der mindst fire almindelige hold.

Forløbet består af fire dage. Indimellem arbejder du målrettet med en case fra din hverdag, og de udfordringer og personlige problemstillinger, den rummer.

Du kan sagtens deltage alene, men det er vores erfaring, at udbyttet bliver større, hvis du deltager sammen med en eller flere kolleger med samme opgave eller funktion.

Du kommer til at arbejde med:

 • motivation, interessenthåndtering, personlig autoritet, relationen til den formelle leder samt evnen til at udnytte de ledelseschancer, der byder sig
 • at forstå rollen og håndtere den og de forskellige former for krydspres, den indebærer
 • at forstå den organisatoriske sammenhæng, du udfører dit lederskab i
 • at træne, hvordan du analyserer og udvikler din opgaveløsning
 • at sparre med andre i samme situation

Forløbet tager bl.a. afsæt i disse to bøger:

 • Lindholm, Anne-Birgitte: Ledelse uden personaleansvar – 10 stærke værktøjer. Akademisk Forlag, 2016
 • Andersen, Frode Boye: Ledelse gennem organisatoriske ressourcepersoner. Samfundslitteratur, 2019

Tilmelding

Tilmeldingen skal være aftalt med din nærmeste leder.

Du skal tilmelde dig via din lokale programkoordinator.

Underviser/tovholder

De undervisere, som deltagerne kan komme til at møde på 2020-holdene, er:

Søren Barlebo Rasmussen fra Mobilize Strategy Consulting

Marie Louise Blauenfeldt fra Mobilize Strategy Consulting

Lotte Elleberg Møller, Implement

Rasmus Mortensen, Implement

Birgitte Diekmann, Herlev og Gentofte Hospital

Karen Poder, Center for HR og Uddannelse

Henriette Holscher, Center for HR og Uddannelse[AGP1] 

Redaktør