Lene Dupont: Min arbejdsglæde er kæmpestor

​Sygeplejeprisen 2019: Patienter med levercirrose - skrumpelever - har en lang række fysiske, psykiske og sociale problemer, som gør dem ekstra sårbare. Derfor er sygeplejen ekstra kompleks og meningsfuld, siger sygeplejerske Lene Dupont, som er foregangskvinden bag Leverklinikken.

​Lene Dupont - vinder af Sygeplejeprisen 2019. Prisen blev i 2019 givet til to sygeplejersker. Læs også portræt af Mette Rosenberg.

Da de to gastromedicinske ambulatorier på Herlev og Gentofte Hospital fusionerede i februar 2017, drøftede Lene Dupont og afdelingsledelsen muligheden for at åbne en sygeplejeklinik med selvstændige sygeplejekonsultationer for patienter med levercirrose. Den idé skulle vise sig at give bedre livskvalitet for den udsatte patientgruppe, at reducere genindlæggelser og skære indlæggelsestiden fra tre-fire dage ned til éndags ambulante behandlinger – uden at det har kostet ekstra sygeplejeressourcer. For det har  arbejde har Lene Dupon fået årets sygeplejepris 2019.

”Alle ved, at det kan være en krævende proces at fusionere to kulturer fagligt, at få det lavpraktiske med patienter på to matrikler til at fungere, og at lade sygeplejerskerne få tid til at finde sig personligt til rette. Men vi så det som en fordel at være flere erfarne sygeplejersker samlet. Det gav os en tiltrængt mulighed for at styrke det ambulante patientforløb. Derfor fik vi ideen at strukturere os i tre ambulatorier, blandt andet en Leverklinik,” fortæller Lene Dupont, der siden har været daglig leder af det medicinske ambulatorium. 

Hun insisterer på at dele æren for sygeplejeprisen med sine sygeplejerskekolleger, med afdelingsledelsen, der bakker op, og med lægerne, som har overladt dele af deres opgaver til sygeplejerskerne. Sygeplejerskerne står nu blandt andet for at justere vanddrivende medicin, ultralydsscanne ascites, anlægge ascitesdræn og sætte behandling i værk til patienter, der er hjernepåvirkede. 

Komplekse sygdomsbilleder og svære sociale forhold


Lene Dupont har gennem det meste af sin karriere arbejdet med patienter med leversygdomme. 

”Vores patienter er komplekse. Da en lever er uden nerver og derfor ikke giver lyd fra sig, er det altid andre symptomer, der indikerer leversygdom: for eksempel væske i bughulen, åreknuder på spiserøret og påvirkning af hjernen. Patienterne har desuden et lavt immunforsvar, så infektioner galopperer af sted. Derfor bruger vi det, som vi kalder ’leversygeplejerskens kliniske blik’ til at se patienten fra top til tå: tandstatus, hudfarve, sår på krop og fødder etc.,” fortæller Lene Dupont. 

Det er imidlertid ikke alene selve leversygdommen og dens følgesygdomme, der optager Lene Dupont. Patienterne er oftest udsatte mennesker med sociale problemer og alkoholmisbrug. 

”De fleste leverpatienter har andre store problemer, der kan spænde ben for behandlingen. Deres misbrug kan have kostet dem familie og netværk, de kan have svært ved at tage vare på sig selv i det daglige. Har du kræft, vil alle gerne hjælpe og støtte. En patient med skrumpelever oplever ikke samme støtte. Det er stigmatiserende at have levercirrose. I Leverklinikken gør vi meget ud af at opbygge en god relation og at sikre kontinuitet, så patienter så vidt muligt ser den samme sygeplejerske hver gang. Vi har god tid - 45 minutters konsultationer, og vi oplever, at en ærlig kommunikation gør, at vores patienter gerne vil tages hånd om. Og dukker de ikke op til aftalt tid, ringer vi og taler med dem. Den tætte kontakt gør, at min arbejdsglæde er kæmpestor,” siger Lene Dupont.  

En lang række tiltag for styrket faglighed


Det er patienternes kompleksitet og klinikkens udviklingsmuligheder, der driver Lene Dupont. Siden fusionen har hun været primus motor på en lang række tiltag. Hun har i samarbejde med ambulatoriets leverlæger beskrevet lokale kliniske retningslinjer for ambulant behandling af levercirrose patienter. Hun har tilrettelagt en lokal uddannelse for de erfarne leversygeplejersker, så de med udgangspunkt i individuelle kompetencer kan påtage sig ansvaret for de nydelegerede lægeopgaver. Hun har udarbejdet en tjekliste integreret i SmartPhrases, så de kliniske retningslinjer bliver fulgt og dokumentationen sikret, også når en konsultation tager en helt uventet drejning på grund af et uforudsigeligt sygdomsforløb. Hun og teamet har samlet data til et abstract, der er blevet godkendt til en poster på den internationale leverkongres EASL 2019. Og senest har hun og afdelingen indgået samarbejde med Palliationsenheden for at lindre de allerdårligste patienter i den sidste tid. 

Nye ideer kan udvide arbejdsfeltet


Med sygeplejeprisen følger foruden æren 10.000 kr., som Lene Dupont kan bruge på at videreudvikle sit område.  

”Vi er forud i forhold til det nationale idékatalog, der skal sikre en ensartet behandling i hele landet. Men udvikling interesserer både mig og mine kolleger, så vi har flere nye ideer: Dels har vi behov for gennem forskning at dokumentere arbejdet i klinikken. Dels tror jeg, at vi kan udvikle samarbejdet med sengeafsnittet om patienternes udskrivelse. Og dels vil jeg gerne se på muligheden for at foretage hjemmebesøg hos de dårligste patienter,” siger hun. 
Om sygeplejeprisen
Sygeplejeprisen gives hvert år til en sygeplejerske, der har ydet en helt særlig indsats for at udvikle sygepleje, der indfrir hospitalets ambition 'Godt Behandlet'. Prisen, som i dag er på 25.000 kr., går til videreudvikling af prismodtagerens speciale.

Sygeplejersker, der opfylder mindst et af følgende tre kriterier, kan indstilles:

  • Har udviklet og implementeret ny viden med stor betydning for den patientoplevede kvalitet.
  • Fungerer som drivkraften i at udføre sygeplejehandlinger og aktiviteter på en ny og evidensbaseret måde.
  • Har udarbejdet, beskrevet og publiceret en aktivitet eller en klinisk retningslinje, som har betydning for det sammenhængende patientforløb.
Redaktør