Mission, vision og målsætninger for Region Hovedstaden

​Herunder kan du læse Region Hovedstadens mission og vision for,​ hvorfor er vi her og hvilken retning vi gerne vil. Du  finder også de politiske målsætninger, vi arbejder efter i regionen.​

Mission

Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver, inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område.

Vision

Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.

​Politiske målsætninger

Regionsrådet har vedtaget fire politiske målsætninger, som vi arbejder efter.

Patientens situation styrer forløbet

Sundhedsvæsnet skal altid tage udgangspunkt i det enkelte menneske, når patientens forløb tilrettelægges. Patienterne har forskellige forudsætninger for at indgå i behandlingsforløb og opnå det bedste resultat af deres behandling. Derfor skal planlægning og gennemførelse af behandling tage udgangspunkt i patientens situation, forudsætninger, ressourcer og motivation.

Høj faglig kvalitet

Behandlingen i sundhedsvæsenet skal baseres på retningslinjer, der afspejler den højeste faglige standard på et givent område. Behandlingen skal være sikker, og der arbejdes systematisk med at reducere risici for skader og utilsigtede hændelser.

Ekspansive vidensmiljøer

Internationalt står Region Hovedstaden stærkt med flere markante vidensmiljøer. Samtidig rummer regionen et af verdens bedste sundhedsvæsener med kort vej fra forskning til ny behandling og patenter. Ved at satse på udvikling af det samlede vidensmiljø i hovedstadsregionen, får vi styrket den fælles indsats for den langsigtede udvikling af vækst og livskvalitet.

Grøn og innovativ metropol

Vi er internationalt anerkendt for et attraktivt bymiljø, hvor man trygt kan færdes, og hvor der er adgang til både vand og grønne områder. Internationalt står vi stærkt inden for det blå/grønne erhvervsliv, der skaber innovative løsninger på globale samfundsudfordringer inden for klima og miljø. Region Hovedstaden skal i højere grad være god til at udnytte det gode afsæt, der gør regionen attraktiv for borgere, turister, arbejdskraft og investeringer.
Redaktør